Bannon eist ontslag Republikeinse leider Senaat

Een nieuwe fase in de burgeroorlog binnen de GOP: de fascistische vleugel van de partij heeft bij monde van Steve Bannon het ontslag geëist van Mitch McConnell, de Republikeinse meerderheidsleider in de Senaat.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=lHGPHIHRMIM

Directe aanleiding voor Bannon’s eis is de electorale afstraffing voor de Republikeinen tijdens gouverneursverkiezingen in Virginia en New Jersey. In beide staten werd de Republeinse kandidaat volledig weggevaagd door zijn Democratische tegenstander, in New Jersey zelfs met dubbele cijfers. Tot overmaat van ramp raakten de Republikeinen ook nog eens tenminste 15 zetels – en mogelijk zelfs hun meerderheid – kwijt in het Huis van Afgevaardigden in Virgina. In een aantal districten moeten de stemmen opnieuw geteld worden, maar de Democraten zijn nu verzekerd van tenminste 49 zetels in het Huis, een winst van 15. Mogelijk komen daar nog 2 zetels bij, in welk geval de Republikeinen hun meerderheid in het Huis kwijt zijn.

De verkiezingen werden algemeen gezien als een referendum over Trump. De uitslag is dan ook een zware nederlaag voor Trump en de fascistische vleugel van de GOP, waarvan Bannon de meest uitgesproken vertegenwoordiger is. Bannon wil van de GOP een Amerikaanse kloon van het Front National en de UKIP maken. Om dat doel te verwezenlijken moet hij de partij ontdoen van de oude garde – waartoe McConnell behoort – die vreest dat de partij op termijn tot de ondergang gedoemd is, mocht ze Bannon’s xenofobe, anti-globalistische agenda overnemen.

Bannon schoof al meteen na het bekend worden van de uitslag de verantwoordelijkheid voor de catastrofe in de schoenen van de Republikeinse kandidaat, Ed Gillespie, die volgens Bannon teveel afstand had bewaard tot Trump, wat onzin is. Gillespie had Trump weliswaar niet uitgenodigd samen met hem op pad te gaan, maar hij voerde campagne op Trumpiaanse thema’s: immigratie en  culture wars. Afgelopen weekend beweerde Bannon nog dat Gillespie aantoonde dat “Trumpism without Trump can show the way forward”, om na de catastrofe met droge ogen te beweren dat Gillespie teveel afstand had genomen van Trump.

Een analyse van de uitslag in Virginia lijkt al evenmin te wijzen op Bannon’s gelijk. Gillespie deed het prima daar waar dat algemeen verwacht werd: op het platteland. De nederlaag is vooral te wijten aan een massale opkomst in de voorsteden, waar men Trump inmiddels spuugzat is. Voor Hillary kon deze groep weinig enthousiasme opbrengen, maar een jaar Trump heeft de bewoners van de (voor)steden massaal naar de stembus gejaagd: genoeg is genoeg.

Bij woordvoerders van de oude, neoconservatieve garde leidden Bannon’s opmerkingen vooral tot hoongelach:


In een artikel bij de conservatieve New York Post wijst Podhoretz erop dat veel aanhangers van Trump een paar dingen vergeten: a) er zijn meer Democraten dan Republikeinen en b) iemand als Trump mag dan ten alle tijde kunnen rekenen op een harde kern die hem nooit in de steek zal laten, hij roept óók een fanatieke tegenbeweging op die ‘bereid is over gebroken glas te lopen’ om hem te dwarsbomen: “Second, the people who don’t like Trump really don’t like Trump. It’s often said of charismatic candidates who run a cult of personality that they generate such enthusiasm their voters would drag themselves across broken glass to vote for them. But those candidates can also produce anti-voters who would drag themselves across broken glass just to vote against politicians even mildly associated with them”.

Het mislukken van Bannon’s fascistische coup in Virginia en New Jersey zal de oude garde gesterkt hebben in haar mening dat ‘Trumpisme’ niet alleen gedoemd is te falen, maar op termijn zelfs de GOP kan reduceren tot een op alle niveaus marginale partij die onder jongeren en het niet-witte electoraat vrijwel geen aanhang geniet. Bijzonder omineus voor de Republikeinen: bij de groep tussen de 18 en 44 jaar bedroeg de marge tussen de Democratische en de Republikeinse kandidaat bijna 20% – in het voordeel van de Democraat.