Bankenunie is een sprong voorwaarts voor Europeanen

Een bankenunie voor de eurozone wordt gevormd. Beoordelen we dit naar wat het Verdrag van Rome (1957) beoogt: ‘vastbesloten, de grondslagen te leggen voor een steeds hechter verband tussen de Europese volkeren‘, dan is het een flinke stap vooruit. Met de bankenunie staat een groot deel van de EU-inwoners weer hechter aaneen.

Het hebben van wederzijds belang is noodzakelijk voor links. Het bevordert solidariteit. Alleen door solidariteit kunnen we een socialer samenleving opbouwen. Maar is dat niet te vergezocht? Is het niet meer voor de hand liggend eerst in Nederland een sociale samenleving te creëren? Als dat in Nederland zou kunnen, zeer zeker. Echter in een heel andere context, in een necrologie over Mandela , merkte auteur Lode Vanoost terecht op: ‘politieke soevereiniteit kan niet bestaan zonder economische soevereiniteit’. Nederland heeft sowieso geen kans op economische soevereiniteit, Europa wellicht.

Maar zonder dat ideologisch vergezicht kan de noodzaak van een bankenunie ook praktisch worden begrepen. Anderhalf jaar geleden schreef ik op Krapuul:

Dat [de bankenunie] is een goed idee. Maar wil die functioneren, dan zullen in alle lidstaten van de EU dezelfde regels voor de banken moeten gelden. Gebeurt dat niet, dan hebben de banken in landen met de soepelste regels ten eerste voordeel en ten tweede vergroten we dan een kans op herhaling van de huidige bankencrisis, waar banken op het randje van het toelaatbare opereren en er regelmatig overheen gaan.

Met betrekking tot de regels noem ik drie goede zaken. Er komt een saneringsfonds (Single Resolution Mechanism). Gelden uit het fonds worden ter redding ingezet wanneer een bank in problemen komt. Banken moeten dat fonds vullen. Dat betekent dat banken elkaar scherp in het oog zullen houden. Wanneer een bank te risicovol opereert – en dat gebeurt ongetwijfeld – zullen andere banken die linkmiegel proberen te tackelen. Anders zijn ze hun inleggeld in het fonds (gedeeltelijk) kwijt.
Verder komt een klein euroland niet meer in grote problemen wanneer een bank in dat land dreigt om te vallen. Tot nog toe moesten de belastingbetalers in een lidstaat opdraaien voor de verliezen van hun grote banken. Daar weten Nederlanders dankzij vrije markt-adept Nout Wellink genoeg van. In de toekomst wordt het risico gespreid over alle eurolanden.
En beleggers draaien als eerste voor de kosten van een faillissement van een bank op. Daardoor zullen beleggers niet in de eerste plaats naar de winst op korte termijn kijken, maar ook naar de solvabiliteit van een bank.

Tenslotte nog een ietwat flauw argument ten faveure van een bankenunie. DDS wordt er niet blij van. Dat wil niet zeggen dat op basis van verschillende redeneringen toch tegenstanders van elkaar niet op hetzelfde oordeel kunnen uitkomen. Maar in dat geval moet je je echter wel afvragen of je echt argumenten hebt, of dat je bijvoorbeeld door een nationalistische tunnelvisie niet helder kunt redeneren.

7 gedachten over “Bankenunie is een sprong voorwaarts voor Europeanen”

 1. [ Maar in dat geval moet je je echter wel afvragen of je echt argumenten hebt, of dat je bijvoorbeeld door een nationalistische tunnelvisie niet helder kunt redeneren ]

  Ik heb bezwaren tegen de EU en ook tegen die bankenunie, dat wil niet zeggen dat ik daarom een nationalistische tunnelvisie zou hebben en daardoor niet helder kan redeneren. Dat jij mijn bezwaren niet kan of wil zien kan ik verder ook niet helpen.

 2. De bezits- en machtsverhoudingen moeten drastisch veranderen, private geldcreatie en fractioneel bankieren moet worden afgeschaft, megabanken moeten ontmanteld worden en niks bankenunie: geld=schuld. Absurd dat mensen en hun geluk afhankelijk gemaakt worden van en tot slaaf gemaakt worden van iets kunstmatigs.
  Laat niemand zich vergissen: deze crisis is net als met alle andere crisissen een kunstmatig gecreëerd iets.
  Het heeft niets met werkelijke schaarste aan wat dan ook te maken.
  Alleen dat hoor je en zie je niet bij de neo-liberale propagandaroeptoeters van NOS, Radio 1 en weet ik hoe al die sheeple-media heten.
  En verder ben ik het helemaal eens met LRd: ik heb ook een grote aversie jegens de EU maar dat wil niet zeggen dat ik tegen samenwerken ben of anderszins er provinciaalse opvattingen op nahoud.

 3. Is dit een grote sprong voorwaarts ?
  Laten we eens gaan kijken naar dat fonds voor banken dat ze zelf moeten vullen.
  Ieder land afzonderlijk gaat dat hun banken laten vullen.
  Pas na 10 jaar gaan de schotten tussen landen eruit en zit er 55 miljard in.
  Veel en veel te weinig.
  Dan gaan we naar de bankentest volgend jaar.
  Hoe worden staatsobligaties meegenomen daarin ?
  Italiaanse banken hebben 71% van Italiaanse obligaties in handen.
  Voor Portugal geldt hetzelfde.
  Hoe worden de Griekse en Spaanse bankensector overeind gehouden ?
  Hoe gaat men een failliete bank afwikkelen ?
  Eerst aandeelhouders, dan obligatiehouders, dan spaarders en dan ?
  Toch weer die belastingbetalers ?
  Dan gaat de staatsschuld omhoog.
  Toevallig gaat Amerika Taperen ( stimulering afbouwen ).
  Bij de vorige aankondiging gingen rentes op staatsobligaties flink omhoog.Wat als landen hun banken overeind moeten houden tegen veel hogere rentes ?
  Kortom, ik maak mij hele grote zorgen.
  Niet alleen door het gelijkvallen van Taperen en afwikkeling failliete banken maar ook de daarop volgende 10 jaar.
  En dan daarna is 55 miljard te weinig.

 4. Een eerste, heel, heel klein stapje met veel publicitaire tamtam omgeven. Tja…
  Maar waarom stelt de EU dan geen grenzen aan de handel en speculatie door banken –vaak via investerings- en hedgefondsen- op ‘eigen risico‘, dat in de VS medio 2015 van kracht is onder de zgn. ‘Volcker Rule‘. Een les, die werd getrokken uit het faillissement van Lehman Brothers.
  Da’s andere koek dan een gevuld Bankenfonds van circa 60 miljard in 2025, 0.8% van ingelegde spaargelden, om rekeninghouders en spaarders te beschermen onder een wat ongelukkig gekozen begrip “Single Resolution Mechanism”. O hoe wrang…, Indien de details worden bestudeerd. Drie bestuurslagen, elk met eigen (politieke) belangen die inspraak krijgen op mogelijke afwikkeling van een bank

  Bovendien, wat gebeurt indien een bank onvoldoende solvent is, maar niet mag worden afgewikkeld vanwege ‘systeemrelevantie‘? Wie gaat dát betalen om de bank weer bij te spijkeren? Vallen investeringsfondsen en zwaar speculerende hedgefondsen met staatsobligaties in bezit ook onder het toezicht? Nee. Nog steeds worden rechtszaken gevoerd door investerings- en hedgefondsen, die niet meededen aan de eerste haircult van 230 miljard op Griekenland. ABN-Amro was ook onder deze groep.
  En welke bank is overigens heden ten dage niet systeemrelevant? Een banken in Cyprus met een BNP ter grootte van de Provincie Utrecht in ieder geval wel, getuige de ‘blauwdruk’ van Dijsselbloem, die inmiddels deels in wetgeving wordt omgezet.

  Kortom, de EMU is nog heel ver weg van veel Meer dan alleen een Banken Unie.

  http://www.wiwo.de/finanzen/boerse/volcker-rule-weg-mit-dem-eigenhandel-der-banken/9212772.html

 5. @Le Roi,

  In grote lijnen ken ik je maatschappijopvatting. Je hebt daarover al een aantal maal geschreven op Krapuul. Ik verdenk je niet van een nationalistische tunnelvisie. Dat was overigens slechts een voorbeeld. Ons verschil van inzicht lijkt me voornamelijk ten aanzien van de soevereiniteitskwestie te bevinden. Ik denk niet dat je in kleine eenheden vrij autonoom kunt opereren. Politieke soevereiniteit is zo goed als onmogelijk als je geen economische soevereiniteit hebt.

  @Ralph,

  Ik heb niet zoveel inzicht in wat je bezielt. ‘Je bent tegen’ zou ik je misschien kunnen karakteriseren. Waar ‘voor’ is een stuk lastiger aan te geven.

  @Theo, Sympateaser

  Er zitten inderdaad nog tal van beren op de weg. Nog steeds is de EU een neoliberaal gedrocht. Het politiek toezicht op de voorgestelde fondsen is slap. Een ‘Volcker Rule’ lijkt me een aanbeveling. Maar dat een aanzet is gegeven tot vergaande Europese financiële samenwerking en niet dat het ieder voor zich is, vind ik een flinke stap. Ik zou links willen oproepen om gebruik te maken van deze verschuiving van ‘ieder voor zich’ naar ‘allen samen’ in de financiële sector om daadwerkelijk een sociaal Europa op poten te zetten.

 6. Sjaak:

  “Politieke soevereiniteit is zo goed als onmogelijk als je geen economische soevereiniteit hebt”.

  O jawel hoor dat is uitstekend te combineren, maar niet in het ideaalbeeld van een “liberaal”.

 7. @Sympateaser, bedankt. Zeer relevant standpunt. Omdat het alles überhaupt afhankelijk is van de “systeemrelevantie”, mooi uitdrukking voor het pendend eis op belastinggeld.

Reacties zijn gesloten.