Baanbrekend “Minder Wereldwijde Opwarming In De VS”-klimaatonderzoek toch maar even uitgesteld

Okee, iedereen alsjeblieft eerst even “Klimaatcriticus debunkt zichzelf” (mei 2011) opnieuw lezen, want dit is er min of meer een vervolg op: we zien een aantal van dezelfde mensen terug en dan hoef ik ze niet voor een tweede keer aan jullie voor te stellen (inclusief hun diverse capriolen), want dat zou een stukje van ongeveer dezelfde lengte opleveren. Het zijn maar 394 woorden, dus kom op, jullie kunnen het!

“Opwarming in VS voor minstens de helft kunstmatig”

Op 28 juli verraste weerman/blogger en prominent scepticus Anthony Watts zijn bezoekers op een stilgelegde site wegens Uiterst Belangrijk Nieuws Binnenkort (zie ook hier). Vroeger zou zo’n aankondiging hebben betekend dat Watts had ontdekt dat de aarde afkoelt in plaats van opwarmt, maar sinds Watts zich heeft geschaard onder de sceptici die na mede-recordjaar 2010 plotseling nooit anders hebben beweerd dan dat de aarde wél opwarmt, moest het wel iets zijn over zijn stokpaadje, namelijk meetstations die te veel opwarming laten zien.

En inderdaad, de volgende dag kopte hij “Nieuw onderzoek bewijst dat de helft van de wereldwijde opwarming in de VS (excuse me? – DSW) kunstmatig is”. (Het woord “wereldwijde” werd al snel geschrapt, maar we kunnen het nog steeds op honderden sites terugvinden.)

Watts had een beetje haast, want mede-auteur John Christy moest op 1 augustus in de Amerikaanse Senaat uitleggen dat het met die vermeende opwarming best wel meevalt en ex-scepticus Richard Muller van de Universiteit van Californië (Berkeley) stond op het punt een update te publiceren van het ooit mede door de oliemaatschappijen gefinancierde Berkeley Earth Surface Temperature (BEST)-project dat oorspronkelijk was bedoeld om een eind te maken aan de “opwarmingsmythe” (inclusief het aandeel van de mens daarin), maar waar uiteindelijk uitkwam dat de bestaande datasets (NASA/GISS, NOAA/NCDC en HadCRUT3) zo gek nog niet waren.

Watts moest dus snel een bommetje droppen en dat deed hij door aan te kondigen dat hijzelf op het punt stond een wetenschappelijk artikel (let op, pdf!) te publiceren, waarin hij zou aantonen dat als je in plaats van “gehomogeniseerde data” (geschikt gemaakt om in één dataset te gebruiken) alleen naar de ruwe data (rechtstreeks van de meetstations) kijkt, de wereldwijde opwarming in de VS minstens twee keer te hoog is. Helaas viel Watts’ bommetje niet alleen snel, maar had hij tevens te weinig tijd genomen om te mikken.

Waarom niet gewoon onbewerkte data gebruiken?

Er is een goede reden dat veel data eerst gehomogeniseerd worden voordat je er iets aan hebt. In de VS bestaan geen vaste regels voor o.a. de tijd waarop gemeten wordt (in Australië gebeurt dit in de regel om 9 uur ’s ochtends) en aangezien het ’s middags meestal warmer is dan in de ochtend, moet je daarvoor corrigeren. (Duh. :P) Ook worden er regelmatig meetstations vervangen (soms 1 door 1; andere keren worden meerdere stations in een regio die al decennia dezelfde waarden laten zien door één nieuw station vervangen) en dan kun je niet zomaar doorgaan met resultaten opschrijven of er niets is veranderd. Natuurlijk zijn de nieuwe stations van zo hoog mogelijke kwaliteit, maar bij een opwarming van 0,2 graden Celsius per 10 jaar zul je echt rekening moeten houden met de individuele afwijking van ieder nieuw meetstation, ook al zijn ze volgens de fabrikant op 1/100 graad nauwkeurig.

Daarnaast kunnen er altijd storingen optreden die voor idiote waarden zorgen (de zogenaamde “outliers“) en verwijderd moeten worden. Als naast een meetstation de bliksem in een boom slaat die de hele nacht staat na te smeulen, is de minimumtemperatuur die nacht niet opeens 42 graden. Of de meteropnemer is zijn bril vergeten. Of het nieuwe station is écht stuk – allemaal dingen die kunnen gebeuren, maar niet in een definitieve dataset thuishoren.

Voor Watts is het idee om alleen ruwe data te gebruiken best wel ongebruikelijk, want vroeger ijverde hij juist voor het niet gebruiken van data van stations die volgens hem op bedenkelijke (warme) plaatsen stonden (al bleek later dat die stations juist te weinig opwarming lieten zien in plaats te veel) en dan ben je in feite óók aan het homogeniseren. Ook weigert Watts bekend te maken van welke stations hij de resultaten heeft gebruikt, hoe hij de stations heeft ingedeeld en hoe hij heeft zitten rekenen om tot een conclusie te komen die niet door zijn berekeningen wordt onderbouwd(!), terwijl diezelfde Watts vroeger luidkeels jengelde om het vrijgeven van data en rekenmethodes van échte klimaatwetenschappers – data en berekeningen die óf niet van degenen waren die werden aangeschreven, óf gewoon publiekelijk op Internet waren te vinden.

Toch nu maar liever even niet

De als mede-auteur genoemde Steve McIntyre (die er op het laatste moment is bijgehaald om wat statistiekjes te checken, maar de rest amper heeft gelezen) heeft zich inmiddels van het hele verhaal gedistantieerd en vraagt zich af of Watts echt niet snapt dat het ’s middags in de regel warmer is dan ’s ochtends. Ook Watts-fan Roger “Opwarming Komt Niet Door CO2” Pielke Sr. die eerst nog stond te juichen dat hiermee het hele klimaatspel ondersteboven werd gegooid, wil er liever niets meer over horen.

En Anthony Watts? Die heeft de officiële publicatiedatum van zijn “baanbrekend” onderzoek voorlopig uitgesteld omdat er wellicht enige waarheid zit in het gegeven dat je de tijd waarop je de temperatuur meet misschien niet helemaal buiten beschouwing kunt laten…

meer: http://wottsupwiththat.com/2012/07/29/press-release/
http://www.skepticalscience.com/watts_new_paper_critique.html
http://tamino.wordpress.com/2012/08/01/much-ado-about-nothing/

3 gedachten over “Baanbrekend “Minder Wereldwijde Opwarming In De VS”-klimaatonderzoek toch maar even uitgesteld”

  1. Als we het te warm maken hier weet de aarde echt wel raad met ons. Die red zich wel. Daarnaast heb je nog tientallen zoniet honderd jaren om naar een hoger plekje te verhuizen. Geen reden voor paniek.

  2. @1 Tot aan twee graden opwarming (de grens die de meeste landen hebben gesteld) zullen we het waarschijnlijk nog wel redden, mits we tegen die tijd de uitstoot van CO2 met minstens 60% hebben ingeperkt zodat de natuur onze uitstoot nog nét kan verwerken en het vrijkomen van methaan (een veel sterker broeikasgas dan CO2) uit de permafrost aan de lage kant blijft.

    Bij zes graden opwarming is de aarde voor ons onleefbaar geworden (sterke toename van zwavelwaterstof in de atmosfeer, doorlopende methaanexplosies in de lucht en meer van dat soort gezelligs). De laatste keer dat we zo’n temperatuur hebben meegemaakt (nou ja, niet wij, maar het leven op aarde) was 251 miljoen jaar geleden en zijn we bijna geëindigd als levenloze steenklomp. Dat los je niet op met een stukje verhuizen. 😉

  3. Op middelbare scholen wordt tijdens aardrijkskundeles (in de bovenbouw tenminste) die troep van Watts c.s. trouwens ‘gewoon’ gedoceerd als ‘wetenschap’. Walgelijk.

Reacties zijn gesloten.