Argentijnse president Milei wil met een machtigingswet het parlement buitenspel zetten

De extreemrechtse president Milei wil met behulp van een machtigingswet het parlement buitenspel zetten. Daarnaast wil Milei in diverse sectoren de noodtoestand uitroepen. Alleen zó kan volgens Milei de diepe economische crisis in het land bezworen worden.

Afgelopen woensdag diende Milei een wetsvoorstel in bij het Congres waarin het grondwettelijke verbod op het delegeren van wetgevende bevoegdheden aan de uitvoerende macht opgeschort wordt. Daarnaast wil Milei dat het Congres de noodtoestand uitroept in de economische, financiële, fiscale, sociale, veiligheids-, defensie-, douane-, energie-, gezondheids-, administratieve en sociale sectoren.

Milei – een extremistische libertariër – wil elke vorm van staatsinterventie die niet bedoeld is om “grondwettelijke rechten” te beschermen afschaffen, een streven dat Ayn Rand  duizelig van vreugde zou maken. Dat gaat op termijn ongetwijfeld tot protesten leiden, maar Milei heeft al aangekondigd daar in de beste fascistische traditie korte metten mee te zullen maken.

Het ergste is eigenlijk nog dat volgens recente opiniepeilingen zo’n 70% van de Argentijnse bevolking achter Milei’s beleidsvoornemens staat.

Bron: taz

Uitgelichte afbeelding: By La Libertad Avanza – https://www.youtube.com/watch?v=cEFPonj3UrY, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=117456233