Angst giert door je keel vanwege de islam

De Islamitische Staat (IS) heeft duidelijk laten zien waarvoor de islam staat. De IS onderdrukt iedereen die hun islam niet aanhangt en pleegt genocide in voorkomende gevallen. Wanneer imams in het Westen oproepen tot eenheid tegen de IS is dat taqqiyya (gedragsregel om het geloof bij bedreiging te beschermen). Vertrouw hen niet.

Het gevaar is verwoord door reageerder H.

Wat wél een enorm gevaar vormt zijn bijna een miljoen moslims waarvan we totaal niet weten waar ze nu precies staan. Wat we wel zagen is waar de moslims in de Schilderswijk staan. En welk enorm gevaar ze vormen voor de rechtsstaat, de samenleving en de toekomst. Dáár zit het gevaar en niet bij marginale clubjes vage figuren die nog in de jaren 30 en 40 leven.

Aldus denkt de bruine angstpoeper. Enige grond voor zijn vrees is er weliswaar niet, maar dat doet er niet toe. Iemand met vliegangst is ook bang. Dan kun je nog zo vaak vertellen dat vliegen relatief veilig is, dat 100 procent veiligheid niet bestaat, ook op straat of zelfs thuis kan je een ongeval overkomen, het maakt allemaal niet uit. De emotie is sterker dan de ratio. H. geeft dat ook helder aan: hij weet niet precies waar moslims staan, dus hij neemt zonder meer aan dat ze gevaarlijk zijn.

Een ander kenmerk van het overgrote deel van de bruine angstpoepers is domheid. Tja, je kunt iemand niet verwijten dat hij of zij dom is. En een welgemeend advies om scholing te volgen roept alleen maar haat op. De angstige bruine poeper heeft al minstens elf jaar straf moeten uitzitten op school. Zo is dat waarschijnlijk ervaren. Wanneer je vaak bent uitgelachen en wellicht gepest op school vanwege je achterlijkheid, ben je al blij dat je tot tien kunt tellen. Het kenmerk maakt dat bruinen nauwelijks vatbaar zijn voor reële argumenten.

Absurde argumenten daarentegen zijn geliefd. Heel fraai voorbeeld vind ik de volgende:

Maar wie de vrijheid misbruikt en onvrijheid preekt verliest zijn recht op diezelfde vrijheid en dient aangepakt te worden. Islam buiten, Nederland vrij!!

Deze poster beseft niet dat vrijheid inhoudt dat iemand onvrijheid kan promoten. Volgens democratische vrijheidsprincipes heeft de scribent het recht om zijn abjecte ideeën uit te dragen, conform het vaak aan Voltaire toegeschreven: ‘Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht om het te zeggen met mijn leven verdedigen.’
percentage moslims

Niet de gehele groep is stupide. De gemiddelde bruine angstpoeper realiseert zich dat hij leiders nodig heeft. Die zijn niet dom maar vertonen meestal psychopatische trekjes. Een psychopaat kent geen medemenselijkheid, is berekenend en geniet van geweld en doden. Zo kreeg Adolf Hitler aan het eind van de Eerste Wereldoorlog tijdens een opname in een ziekenhuis de diagnose van psychopaat met symptomen van hysterie. De bij bruine angstpoepers voor veel inspiratie zorgende Anders Breivik is evenmin helemaal jofel.

Is er een remedie voor de bruine angstpoeper? Hij zou in therapie kunnen, net zoals iemand met vliegangst, maar dat zal hij natuurlijk niet doen. Adviezen om zich te baseren om correcte informatie en niet op fact free hoaxes zullen evenmin veel uithalen. Zolang een broodje aap in zijn versimpelde wereldbeeld van goed en kwaad past, zal hij daar de voorkeur aan geven. Misschien helpen heel eenvoudige vragen. ‘Hoe groot moet het percentage moslims zijn om een bedreiging te vormen?’ Misschien, want begrijpt een bruine angstpoeper het begrip percentage wel? Een ander paar simpele vragen is: ‘Wat houdt de bedreiging van moslims in Nederland in? Een alcoholverbod wellicht?’

8 gedachten over “Angst giert door je keel vanwege de islam”

 1. Iedereen hier weet nu wel dat geweld van christenen niets met christendom te maken heeft, dat communistische dictatuur niets met humaan socialisme en dat neo-liberale uitbuiting niets met humaan liberalisme te maken heeft. Weten we zo weinig van islam dat we maar blijven denken dat moslimterrorisme iets met islam te maken heeft?
  Laten we ons alleen maar voorlichten door “geleerde godsdienstwetenschappers” als Wilders, Bosman en Jansen met hun islamhaat en hun Nederlandse anti-islamvlag? Weten we zo weinig van het menselijk religieus geinspireerde gedrag van bijna al onze moslimlandgenoten en zijn we zo weinig georienteerd in de wereldwijde werkelijke geschiedenis en betekenis van de islam in de arabische beschaving? Natuurlijk mogen we met onze mensenrechten kritiek hebben op onmenselijkheid, maar het is beslist onbeschaafd ook voor ongelovigen om de godsdienstvrijheid van diezelfde mensenrechten door eigen haatgevoelentjes te minachten. Dan zit er niets anders op dat door onze rechtstaat minstens op de vingers te worden getikt!

 2. Meerdere malen heb ik reaguurders al hier gevraagd naar slechts een concreet voorbeeld van de vermeende islamisering van Nederland. Wat was het antwoord? Geen antwoord. Men weet het niet, omdat er niets is.
  Het schijnt in deze tijd moeilijk te bevatten, dat als er geen tekenen zijn, de kans enorm is dat er ook niets is.

 3. Het heeft geen enkele zin om met PVV ers of aanverwant volk te discussieren.Hun mens- en wereldbeeld bestaat uit irrationaliteit, beeldvorming dus en niet op feiten, cijfers en argumenten. Het is wij tegen zij. Nederland is van ons en Nederland moet weer blank worden.Islam hoort niet bij Nederland en moslims ook niet, dus motten ze terug naar de zandbak.Zelf hebben ze niet het verstand om zichzelf te orienteren of zich via andere kanalen dan de Telegraaf te informeren.Een rasmanipulator als Wilders maakt hiervan dankbaar gebruik en giet het vergif met een sardonische grijns bij zijn slaafjes naar binnen.Het gevaar komt niet van moslims of een andere minderheidsgroepering. Het gevaar komt van de meute dat elkaar op allerlei populistische sites opjut. Het is vaak griezelig om het gedachtengoed van dit soort volk te lezen.Een dom volk opgehitst door agitatoren gaat zich gedragen als het volk uit het rampjaar 1672 toen de gebroeders de Witt in Den Haag op een vreselijke manier werden verscheurd.

 4. Als je de diagnose van Hitler uit 1918 uit het Duits vertaalt, moet je wel beseffen dat “psychopathie en sociopathie” persoonlijkheidstoornissen zijn die pas veel later zijn gedefinieerd. “Schizofrenie” is meer waarschijnlijk wat ze bedoelden.

 5. @knutselsmurf: Die termen zijn anders al sinds eind 19e resp. begin 20e eeuw in gebruik. Je kan hooguit bedoelen dat ze nu iets anders gedefinieerd worden dan toen. Althans in medische handboeken, want het populaire gebruik ervan (zoals in Snakes in Suits e.d.) sluit juist precies aan bij de oorspronkelijke definitie (met name die van Freud).

 6. Ik wil niet doen alsof ik er verstand van heb, maar ik meen dat Freud tegenwoordig alleen nog gewaardeerd wordt als iemand die de wetenschap vooruit geholpen heeft, maar door de geschiedenis in het ongelijk gesteld is.
  Hij zocht de oorzaak van lichamelijke klachten in het onderbewustzijn.
  Meestal klopt dat niet.
  Ik heb, voor ik mijn commentaar schreef geprobeerd een citaat te vinden dat mijn stelling zou ondersteunen.
  Ik vond het niet, maar wel veel andere informatie over psychiatrie in die tijd.
  Men kende het Duitse begrip “psychopathie” buiten Duitsland niet.
  Pas veel later is het begrip vanuit de Engelssprekende wereld terug ingevoerd, maar in een andere betekenis.

 7. Het is idd. lang gebruikt als een generieke term voor onaangepast c.q. antisociaal gedrag. Voor met name psychoanalytici stond het voor personen die zich niet emotioneel hechten, daardoor geen geweten ontwikkelen en dus ook niet gebukt gaan onder een innerlijk conflict (i.t.t. psychotici), waardoor ze niet behandelbaar zijn. Dat is ook de reden waarom men de term sociopaat ging gebruiken, omdat ze zelf geen probleem ervaren, maar de maatschappij wel met hen. Kortom, het zijn mensen die geen empathie voelen met anderen. Voor moderne psychologen als Robert Hare is het vooral een neurologisch kwestie: hun amygdala functioneert niet. (Mede daardoor is het misverstand ontstaan dat dit orgaantje in de hersenen iets met empathie te maken heeft.) Volgens andere stromingen in de psychologie gaat het om een stoornis in de psychische ontwikkeling. Hoe dan ook, de vroege psychoanalytici en later de Frankfurter Schule hadden al in de gaten dat dit gewetenloze type persoonlijkheid zeer charismatisch kan zijn, en in dat geval een enorme aantrekkingskracht kan uitoefenen op mensen met een autoritaire persoonlijkheid (die juist een streng geweten hebben – de ‘angstpoeperds’ dus waar Sjaak het over heeft).

 8. @Sjaak, irrationele angst is een psychologisch probleem die overeenkomstig aangepakt dient te worden.

  Zodra vastgesteld, net als uit hoofd van je artikel is het tevens de onderbouwing mogelijk om een cordon-sanitaire eromheen te vormen.

  “In individuals, insanity is rare; but in groups, parties, nations and epochs, it is the rule.” – Friedrich Nietzsche

Reacties zijn gesloten.