Andrée van Es wethouder werk en inkomen in Amsterdam (Groen Links) wil voor bepaalde groepen de bijstand afschaffen

In de begrotingsstukken voor het jaar 2014 die in november en december in de gemeenteraad besproken worden staat een zinsnede, waaruit blijkt dat Van Es wethouder Werk en Inkomen in Amsterdam de bijstand voor bepaalde groepen wil omzetten in een tijdelijke bijstand. Wanneer je bijstand aanvraagt, omdat je werkloos bent, of in een scheiding ligt of vanwege andere onvoorziene omstandigheden een beroep moet doen op bijstand dan wordt tegen je gezegd: je krijgt bijvoorbeeld drie maanden bijstand, dan heb je tijd om betaald werk te zoeken en lukt dat niet, dan heb je pech gehad. Je zoekt het dan maar uit. Ga maar in de goot liggen. Je kunt opnieuw bijstand aanvragen en de gehele administratieve procedure opnieuw doorlopen maar of je het krijgt is maar de vraag.

Letterlijk luidt de passage in de begrotingsstukken: ‘Het college wil het tijdelijke karakter van de bijstand als vangnetfunctie in de uitvoering meer benadrukken. In 2014 wordt in kaart gebracht of, en zo ja, voor welke klanten de bijstand tijdelijk kan worden toegekend op basis van een inschatting vooraf van de maximale uitkeringsduur’.

………. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via: Bijstandsbond

4 gedachten over “Andrée van Es wethouder werk en inkomen in Amsterdam (Groen Links) wil voor bepaalde groepen de bijstand afschaffen”

  1. De bijstand is sowieso al tijdelijk. Het tijdelijke karakter benadrukken voorspelt vooral dat uitkeringsgerechtigden continu achterna gezeten worden en dat er veel werk wordt gecreëerd voor opsporingsambtenaren.

    Mijn oplossing: iedereen in de bijstand deeltijds opsporingsambtenaar. Iedereen met bijstand heeft dan meteen een job. 🙂

  2. En telkens weer raak ik gedeprimeerd als GL’ers de VVD rechts pogen in te halen.

Reacties zijn gesloten.