Ander Europa is weer op

De website Ander Europa was ruim een maand offline wegens onderhoud. De redactie schrijft dat ze werden geplaagd door technische problemen, wat angst- en ander zweet kostte.

Ander Europa zorgt voor linksgeoriënteerde informatie en analyses over de EU. Ze is niet tegen Europese samenwerking, maar wel tegen de huidige opzet van de EU. Ze stelt:

‘De Europese Unie (EU) is niet het Europa dat we willen, integendeel, ze is een ondemocratische politieke structuur, die grotendeels aan de controle van burgers en zelfs van nationale parlementen ontsnapt, en die haar illegitieme macht aanwendt om een neoliberale agenda door te drukken. De EU behartigt de belangen van de grote bedrijven, niet het algemeen belang; ze vertegenwoordigt de wereld van het kapitaal, niet die van de arbeid. De EU wil dat een half miljard mensen zich schikken naar de ‘wetten van de markt’, terwijl wij een Europa willen waar de economie zich schikt naar democratisch vastgelegde wetten.’

Er valt te twisten over het democratisch gehalte van de EU. In ieder geval zijn er wel sporen van democratie: er vinden Europese verkiezingen plaats. Die lijken evenwel op verkiezingen in de voormalige USSR: men kon wel stemmen op personen maar een politiek alternatief was er niet. Zo kun je in de EU wel op verschillende politieke partijen stemmen maar het staat vast dat het extreme centrum – gemunt door Tariq Ali – de macht behoudt. Derhalve is het etiket EUSSR ervoor niet vergezocht.

Als er in feite geen politiek alternatief is, gaan kiezers morren. Extreemrechts spint garen bij de huidige hayekiaanse structuur (Hayeks natte droom: de huidige EU) van de EU. Daartoe is #StemZeWeg een populaire hashtag (op twitter). Het goede van Ander Europa is dat het tegenover extreemrechts aandacht besteedt aan linkse visies. Jammer genoeg zijn die veelal populistisch – zo stelt Jean-Luc Mélenchon expliciet le peuple français centraal – en weinig marxistisch. Een grote verdienste van Karl Marx was dat hij de nadruk legde op de economische ontwikkelingen ter bepaling van maatschappelijke structuren. Zie je de noodzaak in van verandering in linkse zin, dan volstaat goede wil (utopisme) niet, maar komt een economische analyse van mondiale machtsverhoudingen op de eerste plaats. Maar je kunt Ander Europa niet verwijten dat populisme het linkse discours domineert.