Wat heeft ANBO financieel te verbergen

transparantieMisschien wel meer dan we denken. Althans daar lijkt het op. De vereniging die zo graag onder leiding van Liane den Haan aan de weg timmert om haar maatschappelijke betekenis te benadrukken is opvallend gesloten over de financiële middelen die daarvoor worden ingezet. Met bijna veertien miljoen aan inkomsten, voor een groot deel opgebracht door de leden mag je verwachten dat de geldstromen transparant zijn. Niets van dat al. Er wordt gekozen voor een jaarverslag met veel bla bla en illustraties. Maar slecht op één pagina is er aandacht voor de financiën in de vorm van een samengevatte jaarrekening.

In het jaarverslag van 2009 zijn nog enigszins te zien wat de uitgaven voor de gewesten zijn maar vanaf jaarverslag 2010 is zijn de uitgaven in elkaar geschoven zodat het onmogelijk is te lezen wat de gewesten ontvangen voor hun activiteiten dus noodgedwongen refereer ik aan het artikel in de VK waarin gewag wordt gemaakt van 38 procent minder geld naar de vrijwilligers in de gewesten.

Personeel
Op personeelsgebied zijn er weinig veranderingen zij het dat vanaf datum (?) 2010 5 externen werkzaam zijn. Stagiaires? uitzendkrachten? adviseurs? consultants?
> Op 31 december 2011 zijn er in totaal 59 medewerkers in dienst (46 fte). Hiervan zijn 10 (5 fte) collega’s werkzaam in de gewesten. Daarnaast zijn er 5 externen werkzaam op die datum.
> Op 31 december 2010 zijn er in totaal 59 medewerkers in dienst (47 fte). Hiervan zijn 10 (6 fte)collega’s werkzaam in de gewesten. Daarnaast zijn er 5 externen werkzaam op die datum.
> Op 31 december 2009 zijn er in totaal 57 medewerkers in dienst (45 fte). Hiervan zijn 12 collega’s werkzaam in de gewesten. Er zijn eind december 2009 geen externe medewerkers als uitzendkrachten of stagiaires werkzaam.

Leden
Over het aantal leden wordt geen uitspraak gedaan in de drie jaarverslagen, Het is dus maar de vraag hoeveel 50plussers deze club nou eigenlijk vertegenwoordigt. Al jaren wordt geschermd dankzij het gemakshalve meetellenvan de FNV-ouderen: namens 400.000 mensen. Mevrouw Den Haan schuift aan in allerlei lobbygremia om mee te kletsen over van alles en nog wat, maar het clubje voor vroeg oud wordenden lijkt het doodbloeden door leegloop van de vereniging halsstarrig te verzwijgen en hult zich achter mooie volzinnen als:

“Als een van de weinige belangenverenigingen in Nederland groeit ons ledenaantal gestaag. We zijn groot en sterk met buitengewoon loyale leden. ANBO is bovendien de enige ouderenbond die zich niet alleen inzet voor de huidige 50-plussers, maar net zo goed voor de toekomstige generatie senioren. “Duurzaamheid en solidariteit, dat kenmerkt ons. Een tikje rebels zijn we ook. We prikkelen bestuurders graag, schudden de boel een beetje op. Zo krijgen we meer voor elkaar dan menig ander.”

Financiën
De vereniging ontvangt al jaren subsidie van het Ministerie van VWS en contributie van leden, waarvan zeker 20.000 leden gekoppeld zijn aan een collectieve zorgverzekering. Transparantie over de financiën in het jaarverslag is ver te zoeken. Iets wat de leden zorgen zou moeten baren.

Voor cijferfetisjisten en belangstellenden heb ik onderstaand plaatje uit de jaarcijfers gehaald.
1] Opvallend is de mutatie in het eigen vermogen van € 143.757,- in jaarverslag 2010 en 2011 zonder verdere toelichting. Gezien het bedrag kan je denken aan een gouden handdruk / oprotpremie maar ook aan een pensioenvoorziening voor de directeur/directie die op 2010 rust.

2] Zeer opvallend is het eenmalig wegstrepen van het negatief eigen vermogen van € – 2.166.117 van het verenigingsbureau in Woerden tegen het positieve eigen vermogen van € 4.863.788 van de gewesten/afdelingen. Ook in dit verslag geen toelichting maar het ruikt naar het leeghalen van de kas van de 500 vrijwilligers gewesten/afdelingen.
* Ik verwijs ook naar de extreme korting van 38% op het budget van de vrijwilligers in 2012

Uiteraard zal er een verklaring zijn dan wel gefabriceerd worden door de directeur van de ANBO maar vooralsnog heeft ze bij mij de schijn tegen. Vooral omdat de bestuurscultuur bij de ANBO blijkbaar er één is van intimidatie. Leden van de ANBO doen er goed aan om meer transparantie te eisen voordat de politiek dat gaat doen.

ANBO eigen vermogen

 

aanvulling 5 jan 2013

ANBO collectief is meer dan één sigaar uit eigen doos
“50-plussers die niet bij ons ANBO-collectief zijn aangesloten, zijn een dief van hun
eigen portemonnee.” Liane den Haan, algemeen directeur ANBO in het jaarverslag 2011.

Dus snel lid worden op www.anbo.nl/zorgverzekeringen en dan lees je:

Het eigen risico gaat fors omhoog. Het basispakket versobert. Slimme 50-plussers besparen veel geld door lid van ANBO te worden.

ANBO heeft voor haar leden kortingen bedongen bij vijftien zorgverzekeraars. Kortingen kunnen oplopen tot gemiddeld honderd euro per persoon per jaar. U hoeft niet van verzekeraar te veranderen.
Het voordeel geldt ook voor uw partner en inwonende kinderen. Er is een voorwaarde: u kunt alleen profiteren van de kortingen als u lid van ANBO wordt. Dat kost ongeveer drie tientjes per jaar. Een aantal verzekeraars vergoedt zelfs het lidmaatschap.

Nu komen dit soort diffuse winkelneringconstructies wel meer voor in verzekeringenland maar wanneer ik dan het volgende lees in de krant van wakker Nederland:

Seniorenvereniging ANBO is blij dat de rollator uit het basispakket van de zorgverzekering verdwijnt en dat er een eigen bijdrage van 25 procent komt voor hoortoestellen.
„Wij vinden dit niet erg en zullen hier niet tegen in het geweer komen. Rollators en hoortoestellen maken de zorg erg duur.”

Krijg ik ernstige twijfels over de onafhankelijkheid van de ouderenbond.
1] Eerst een koppeling maken tussen (grote)verzekeringskorting en lidmaatschap van de bond.
2] Dan leuk in de media beweren dat de rollator uit het basispakket moet en dat voor een dure gehoorapparaat 25% eigen risico normaal zou moeten zijn.
De vraag is dan ook gerechtvaardigd: komt de ANBO eigenlijk nog wel op voor echte ouderen?
Ander vraag is: laat de directrice zich voor het karretje spannen van de verzekeringsbedrijven?
je bijt niet in de hand die je voedt
Hoe anders is te verklaren dat mevrouw Den Haan zich ontpopt als een lobbymeissie voor verzekeringsbedrijven richting 50plussers? Want hoe je het ook wendt of keert door het toejuichen van bezuinigingen op de zorg en het verder uitkleden van de basisverzekering wekt ze op zijn minst de schijn van belangenverstrengeling op dankzij die directe koppeling tussen (verplicht)lid worden van de ANBO en korting op basisverzekering premies bij maar liefst vijftien zorgverzekeraars.
# Wanneer de zorgverzekeraars of tussenpersoon Sucsez de ANBO betaalt voor elke afgesloten zorgpolis dan is er sprake van een bijzondere situatie die verder onderzoek vraagt.

aanvulling 2: 5 jan 2013
Zorgverzekeraars sterk vertegenwoordigd in de vergaderkamer van de ANBO
In 2006 had de ANBO 30.000 nieuwe leden en 2007 15.000 nieuwe leden. Deze ledenaanwas is grotendeels te danken aan de collectieven die de ANBO aanbiedt.
bron: Effectief beïnvloeden van zorgverzekeraars – Verwey-Jonker Instituut [PDF pag. 46 en verder]

13 gedachten over “Wat heeft ANBO financieel te verbergen”

 1. @amstel, “Ander vraag is: laat de directrice zich voor het karretje spannen van de verzekeringsbedrijven?”

  Jou durf ik hier in alle privacy te vertellen dat je gelijk heb, want de allemachtige Partij van de Verzekeraars heeft naar aanleiding van de Privatisatie van de Nederlandse Zorgsector ook de Nederlandse Politiek overgenomen en middels hun eigen politieke ambtenaren dicteren de politiek nu in Nederland.

  Weet je wat, nadat we de echte bedrijven door VVD-ers naar China hebben laten verplaatsen, hebben we nu geen economie meer.

  Daarom zijn de Verzekeraars allemachtig geworden.

 2. De belangenverstrengeling bestaat uit het feit dat het, sinds kort, bekend is dat ANBO van enkele zorgverzekeraars geld ontvangt per aangebracht lid voor de collectiviteitsverzekering. (het is bekend dat het omstreeks €30,- / lid is).
  Het is ook van de knotse dat ANBO (Lianne den Haan) het eens is met het voorstel dat kinderen voor hun ouders moeten gaan zorgen, ze mogen het ook afkopen.

 3. @2 Ik dank u hartelijk voor deze reactie. Er van uitgaande dat uw bewering klopt zou de bijdrage van de zorgverzekeraars kunnen oplopen tot 80.000 maal € 30,-
  en dat allemaal via één commercieel tussenpersoon(!?)

  zie hieronder:
  Door de succesvolle samenwerking heeft de ouderenbond vorig jaar besloten alle contacten met leden over zorgverzekeringen via Sucsez te laten verlopen. Inmiddels
  maken 80.000 van de bijna 400.000 ANBO- en oudere FNV-leden gebruik van de voordelige collectieve polissen.

  http://www.anbo.nl/sites/default/files/uploads/webversie_jaarverslag_09.pdf

 4. Niets nieuws onder de zon ,dit spel word al zolang gespeeld ,vooral door instanties die zich richten op arbeiders of ouderen .En in hoge mate ten voordele van de zittende bestuurders ,hetzij financieel of voor een toekomstige funktie . het verbaast mij alleen dat de leden van die organisaties het als maar tolereren dat de bestuurders van die organisaties zo hun zakken vullen ,maar zelden eens werkelijk doen waar ze voor aangesteld zijn .uiteindelijk heb geen van deze organiesaties zich laten horen omtrend pensioennen of aow leeftijd of ontslagversoepeling ,die vooral ouderen trefd .

 5. Een van de externe in 2010 en 2011 is een directie secretaresse voor Liane de Haan en voormalig bestuurder Wilma Wind (2010)

  Uurtarief € 55,-

 6. Behalve als die externe al twee jaar dat uurloon beurt. Dan neigt het naar: ‘gunnen van een job’

 7. Bij uurtarief ga ik eigenlijk uit van een soort free-lancer.
  Die kunnen niet twee jaar onafgebroken voor dezelfde klant werken.

 8. Ik zie dit allemaal wat later, maar toch… Misschien moeten oud COC-bestuurders eens vertellen waarom ze de huidige ANBO-directeur destijds hebben weggejaagd. Ze was toen al bijzonder (on)handig met financiën, een sterk narcistische fituur, professioneel intrigante die niet schroomt om een leugentje strategisch in te brengen en vooral ‘vrienden’ beloont met grootse wederdiensten (ook als ze niets kunnen).

 9. Meest misselijikmakende van ANBO vind ik dat ze op mij overkomen als onderafdeling PVV DA.

  Hun blad staat voor helft vol met reisjes en aanbiedingen die door minima niet opgebracht kunnen worden.

  Trouwens, alle organisaties werpen zich op als orgaan door wiens bemiddeling je korting op verzekeringen krijgt. B.v. Consumentenbond, ook zoon PVVDA afgietsel met o.a. Barbara Den Uyl. Al die Uylen lijken op hun lelijke moeder.

Reacties zijn gesloten.