Anarchistisch sociaal centrum geopend in Havana

Vijf mei is een nieuwe stap gezet in de emancipatie van een groep Cubanen, met de opening van ABRA:
Centro Social y Biblioteca Libertaria (Sociaal Centrum en Anarchistische Bibliotheek).

Deze daad van de Taller Libertario Alfredo López (een anarchistiscn, anti-autoritair en anitkapitalistisch initiatief, begonnen in 2012, dat deel uitmaakt van de Federación Anarquista del Caribe y Centroamérica) met de doeltreffende en belangrijke betrokkenheid van geassocieerde collectieven als het Observatorio Crítico Cubano, Guardabosques, en andere individuele initiatieven, beoogt een autonome en blijvende ruimte in het Cuba van vandaag in te nemen.

Om ervaringen en praktijk te delen, onafhankelijk van buitenlandse of binnenlandse regeringen of de instellingen die deze vertegenwoordigen, en gericht op de mogelijkheden van de betrokkenen. Vanuit ABRA zullen wij een praktijk ontwikkelen die de soort samenleving waarvan wij dromen prefigureert en in vriendelijke verhouding met het milieu, wat betekent: minimale consumptie en maximale niet-vervuilende eigen oplossingen.

Deze nieuwe onderneming is in de eerste plaats antikapitalistisch, omdat het kapitalisme utilitaire verhoudingen tussen mensen vooropstelt, heerschappij, concurrentie, winst, alles wat niet hoort bij de soort van omgang met elkaar die wij nastreven. Deze soorten verhoudingen die het kapitalisme voorstaat wordt gesteund door staten, ondernemingen en corporaties die de wereld en ons land beheersen en plunderen. Daarom is het Sociale Centrum direct tegen het kapitalisme.

Anderzijds is emancipatie niet mogelijk zonder betrokkenheid bij de gemeente. Daarom bestaat ABRA binnen in de gemeenschappen en niet buiten de onderdrukking die zij lijden of van de overwinningen die zij in hun strijd behalen. ABRA streeft ernaar een ruimte voor verschillende vormen van omgang met elkaar te vormen, voor losse personen en affiniteitsgroepen die niet beperkt zijn door het nauwe raamwerk van regering tegen oppositie, en die de directe en autonome benadering voorstaan van kwesties van het dagelijks leven en de schepping in alle aspecten van het leven.

Deze ruimte staat actief tegen discriminatie naar ras, etniciteit, geslacht, seksualiteit, seksuele oriëntering, genderidentiteit, plaats van herkomst, opleiding, economische status en wat ook de persoonlijke waardigheid van iemand kan bedreigen. Eveneens erkent deze ruimte de verscheidenheid van gedachten (politiek, ideologisch, moreel enz.) zonder af te zien van haar eigen standpunt.

ABRA is een plaats waar relaties aangelegd kunnen worden, midden in een gecommercialiseerde en bewaakte stad, die kan dienen als een plaats waar informatie geproduceerd kan worden die niet te vinden is op plaatselijk, nationaal of internationaal niveau. Het is een plaats voor zelfonderwijs, gedachtenis, vieringen, ontmoetingen; met het oogmerk de kwetsbare tegencultuur die nu bestaat in Havana en op Cuba – en die productief en zelfvoorzienend is – aan te moedigen.

Het Sociale Centrum vormt een ruimte voor horizontale onderlinge omgang om een stem te geven aan die nationale en internationale ervaringen die niet in het belang zijn van de heersende machten, maar die een anti-autoritair en emancipatoir perspectief bieden dat in het belang is van ons die strijden in Cuba.

Hier spreken middelen en doelen elkaar niet tegen. Ze zijn horizontaal, behoren tot vrije individuen en gaan uit van effectieve deelneming op grond van directe betrokkenheid.

Niet de inhoud van de tekst is heel opmerkelijk, maar het feit dat dit in Cuba gebeurt. Antikapitalistisch initiatief? Anarchisme? Zeker, anarchisten hebben een rol gespeeld bij het omverwerpen van het regime van Batista in 1959, waarna zij zelf doelwit van onderdrukking werden, een parallel met Rusland 1917-21.
Hoe kapitalistisch en tegelijk democratisch (want in die context kan zo’n sociaal centrum werken) is Cuba nu?

Abra kan vertaald worden als “vrijplaats, vrije baan”. De hoofdletters suggereren dat het een acroniem is maar uw vertaler heeft die afkorting vooralsnog niet kunnen ontwaren.

Bron: Freedom News.