Amsterdamse raad kleedt samenwerking Amsterdam-Tel Aviv volledig uit

De Amsterdamse gemeenteraad heeft donderdagavond zijn goedkeuring geven aan het plan te gaan samenwerken met de Israelische stad Tel Aviv, maar het is de vraag of de aanvankelijke indieners tevreden zullen zijn met het eindresultaat. Van het aanvankelijke plan voor een stedenband is weinig over. En via twee moties van GroenLinks die door alle partijen werden gesteund, heeft de raad heel duidelijk uitgesproken dat Amsterdam elke relatie met de bezetting, de illegale nederzettingen en het Israëlische leger uit de weg zal gaan. Bovendien besloot de raad ook nog eens dat een aanzienlijk deel van het beschikbare geld voor de samenwerkingsprojecten zal worden bestemd voor steun aan mensenrechtenorganisaties.

De moties waren allebei ingediend door Rutger Groot Wassink van GroenLinks, maar waren mede-ondertekend door M. Moorman (PvdA), D.W.S. Peters (SP), J.F.W. van Lammeren (PvdD) en M.D. Shahsavari-Jansen (CDA). Via de eerste motie werd besloten “Dat Amsterdam geen uitvoer naar, invoer uit, of directe noch indirecte financiële betrekkingen met illegale nederzettingen op bezet Palestijns gebied zal onderhouden of op enige wijze zal faciliteren.De tweede motie ging over de relaties met start-ups (nieuwe, beginnende ondernemingen). Veel van deze beginnende ondernemingen, met name op het gebied van high tech en ICT, worden opgezet door mensen die afkomstig zijn uit het leger, en vaak hebben ze ook nog banden met de defensie gemeenschap. De motie zegt daarover dat Amsterdam er voor moet zorgen dat ”in de projecten niet wordt samengewerkt met partijen die een band hebben met het Israelische leger en/of ministerie van defensie”.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Abu Pessoptimist