Amsterdamse dwangarbeiders dwingen collectief actierecht op werkvloer af

In het Amsterdamse dwangarbeidcentrum aan de Laarderhoogtweg zijn dwangarbeider Petar Kapralov en veertien van zijn collega’s opgestaan tegen de intimidatie door klantmanager Sijmen Vonk. Onlangs probeerde Vonk om de dwangarbeiders de mond te snoeren en te verhinderen dat ze zouden mobiliseren voor de mars tegen dwangarbeid op 10 september. Op een raadsvraag van SP-raadslid Maureen van der Pligt liet SP-wethouder Arjan Vliegenthart gisteren weten dat ook de dwangarbeiders het recht hebben op collectieve actie. Daar gaan ze in de toekomst graag gebruik van maken.

Van der Pligt is een van de mede-oprichters van het actiecomité Dwangarbeid Nee, dat meer terrein aan het winnen is in de strijd tegen de Amsterdamse dwangarbeid. In haar raadsvraag gaf ze aan dat ze ervan uitgaat dat uitkeringsgerechtigden die werk verrichten zonder loon en zonder arbeidscontract, net als betaalde arbeiders het recht hebben om hun mening te uiten en om te protesteren. Het recht op vereniging, vergadering, actievoeren en collectief onderhandelen is een belangrijke verworvenheid van de arbeidersbeweging die zoveel mogelijk verdedigd moet worden tegen aanvallen van bazen en managers.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Doorbraak