Amstelglorie blijft, potverdorie!

Soms, een klein, maar voor velen fijn, overwinninkje, een volkstuinpark voor de poorten van de hel weggesleept. Zolang het duurt. Het park wordt niet volgebouwd (de omgeving wel?).
Uit de brief van de betrokken VVD-wethouder:

“Inmiddels is deze locatie in de bredere context van de ontwikkelingen tussen Amstelstation en
AMC nader onderzocht en is ook de behoefte aan groen in een verdichtende stad nader bekeken.
Hieruit is gebleken dat, gelet op de vele aanwezige alternatieve stedelijke verdichtingslocaties in
het Amstel-ArenA-AMC-gebied en de toenemende recreatieve druk in een groeiende stad, het de
voorkeur heeft de locatie van Amstelglorie niet voor woningbouw te benutten, maar hier juist in te
zetten op een breder en intensiever recreatief gebruik.”