Het AMC gaat over lijken: Tuitjenhorn had tweede Mengele

Zou  je eigenlijk niet verwachten hè van een hospitaal. Jaap de Pauw schreef een artikel over de tenenkrommende gang van zaken rond de hulp die een huisarts gaf aan een reeds stervend mens. De arts uit Tuitjenhorn werd als een crimineel behandeld en pleegde daarna zelfmoord.

Ik was benieuwd naar de manier waarop iedereen zich hier uit zou gaan lullen. Nou, dat is vandaag bekend gemaakt. Het AMC gaat in de aanval, en wat zegt dit griezeloord?: jawel, de huisarts was een soort Mengele, daar komt het ongeveer op neer. Dat hospitaal deinst er niet voor terug om over de hoofden van twee overleden mensen hun eigen straatje schoon te poetsen, althans dat proberen ze.

Vervelend is dat het artikel vandaag alleen nog maar in de Volkskrant staat. De brief die het AMC aan alle samenwerkende huisartsen heeft geschreven heb ik helaas nog niet gevonden.

Het AMC aan het woord:

De huisarts uit Tuitjenhorn die onlangs zelfmoord pleegde nadat een strafrechtelijk onderzoek naar hem was ingesteld, handelde volgens het AMC ‘buitensporig en bewust normoverschrijdend’.

Zo, dat bepaalt het AMC wel even. De huisarts doodde eigenlijk met opzet. Snap je? Mengele was terug.

Onder druk schreef hoogleraar Henk van Weert daarom maandag namens het AMC een brief. De tekst laat de mogelijkheid open dat er naast morfine nog een ander middel is gebruikt bij de terminale patiënt.

Onder druk? Van wie? Wilde hij dit eigenlijk niet verklaren? Moest hij het van de directie?  De mogelijkheid dat er een ander middel is toegediend?  Geen bewijs dus? Beetje lukraak insinueren? Rolt een academisch ziekenhuis zo tegenwoordig?

Tegenover de Volkskrant zegt Van Weert dat vanwege de ernst van de zaak bewust geen contact is opgenomen met de huisarts. ‘En we waren bang voor het wegmaken van bewijs.‘ In de brief noemt hij stoppen van het inspectie-onderzoek ‘niet acceptabel’.

Dus je laat eerst iemand  vrijwel vermoorden- want zó ernstig is het namelijk volgens het AMC-, maar je doet dan nog maar even  niets omdat de huisarts het bewijs weg zou kunnen moffelen? Er werd toch pas ná het sterven door die “brave” oplettende co-assistent GROOT ALARM geslagen? Het is overigens niet aan het AMC om te oordelen wat de inspectie al dan niet onderzoekt. Eigenlijk zou, hun eigen redenering volgende, het AMC moeten worden aangeklaagd wegens nalatigheid.

Verscheidene huisartsen hebben naar aanleiding van de zaak de begeleiding van nieuwe co-assistenten van het AMC in Amsterdam stopgezet. Maandag stuurde het AMC hun een brief om het vertrouwen terug te winnen.

Nou, ik zou er nog maar eens goed over nadenken. Wellicht ten overvloede: ik neem het niet op voor de huisartsen, de euthanasisten, de Inspectie, hoogleraren of wie en wat dan ook, maar  de reactie van dat AMC is ontstellend SMERIG en rammelt aan alle kanten.

Update: hier is een overzicht van de gebeurtenissen te lezen.

6 gedachten over “Het AMC gaat over lijken: Tuitjenhorn had tweede Mengele”

 1. Le Roi danse, uit je stuk hierboven zoals geschreven is er maar een conclusie mogelijk: er is sprake van normoverschrijdend handelen van de kant van AMC, OM, de hoogleraar Medische Ethiek, hoofdofficier van Justitie en rechter-commissaris, de laatste twee uit de functie van de Politiestaat.

  Indien geen sprake van Politiestaat zou zijn, zou men met enige basale gezond verstand eenvoudig gaan uitredeneren dat het hier een huisarts met weliswaar langdurige praktijk betreft, dus geen precedenten aanwezig, waar geen gevaar is dat hij “verdwijnt” en is dus elke dag de mogelijkheid aanwezig om hem te verhoren en deze zaak nader op te helderen.
  Dit zou normaal zijn geweest en door iedereen acceptabel gevonden. Helaas is het niet zo gebeurd. het is stelselmatig normoverschrijdend gebeurd en gepest.

  Heb ik reeds eerder aangegeven dat elke andere benadering veel meer met dodelijke pesterijen vanuit de kant van de hoogleraar Medische Ethiek, OM en de rest van deze droevige groep te maken heeft.

  Droevige groep – omdat deze mensen hebben nu hun handen vis met de zelfmoord van deze huisarts als gevolg van hun dodelijke pesterijen aangemoedigd door het politiek van de huidige Minister van Gezondheid.

  Nu heb ik de vraag hoe zal deze situatie door de “hoogleraar” Medische Ethiek beoordeeld en opgeschreven worden? Heel raar dat een hoogleraar op het gebied van Ethiek zich klakkeloos verlijdt tot normoverschrijdend gedrag en pesterijen.

  En de OM? Indien ze ergens iets beweren zijn ze uit de letter van de wet verplicht om bewijzen hiervoor neer te leggen. Of moeten we uit hoofd van hun handelingen terstond Nederland voor bananenland proclameren?

  1. Indien “stoffen” aanwezig zouden zijn wanneer is door de OM, rechter-comissaris enz. de autopsie van de patiënt uitgevoerd?

  2. Wat luidt het resultaat van de autopsie? welke ‘stoffen”zijn er gevonden?

  3. Moeten deze gegevens niet meteen openbaar gemaakt worden, zodat er einde komt over de normoverschrijdend gedrag van ALLE partijen in deze gebeurtenis?

  4. Voor de Minister van Gezondheid: waar is de beloofde “transparantie” van de handelingen van AMC en OM in deze zaak gebleven? Weer alles stiekem onder de tafel gewogen in de oude doofpot?

  5. Of zijn de eisen voor “transparantie” in de zorg alleen als leuke kreten om huisartsen en medische beroepen stelselmatig vanuit de overheid te mogen pesten bedoeld?

  Mijn eigen conclusie is dat de ondertekenaar van deze brief prof. dr H. van Weert heeft voor zichzelf gekozen en vindt overduidelijk belangrijker om de collaborateur van co-assistent te beschermen ten koste van de betrokken collega huisarts en de hele huisartsen groep in Nederland.

  Dit staat tenminste vast.

 2. @4:

  Ja, groeten, had Smalhout ook iets gezegd?

  @3 Nexus:

  Inderdaad, alle monden zitten op slot. OM komt met een rotsmoesje, AMC ook, niemand mag, wil of durft nog wat te zeggen. Kom gewoon met controleerbare feiten, klaar.
  Maar dat is inmiddels in dit landje uiteraard nogal veel gevraagd.

Reacties zijn gesloten.