Ambtenaar gemeente Smallingerland getuigt openlijk van zijn liefde voor de Ku Klux Klan

Sympathie voor de Ku Klux Klan tref je niet alleen aan in het Diepe Zuiden van de VS. Ook in Friesland – waar anders –  kunnen ze er wat van. Vanochtend liet ene Erik Visser, woonachtig te Kollumerzwaag, zijn licht schijnen op de verhouding tussen etnische groepen in Nederland:

Anno 2018 natuurlijk standaardkost in de Friese Wouden. Normaal gesproken zou het ook weinig opzien gebaard hebben, ware het niet dat Erik Visser als ambtenaar werkzaam is bij de gemeente Smallingerland (Drachten e.o.):


Visser’s werkgever reageerde alert:


Na betrapt te zijn op het verspreiden van KKK-propaganda en – waarschijnlijk – een uitbrander van de baas haastte Visser zich te verklaren dat hij op persoonlijke titel tweet. Ook achtte de Friese Klansman het blijkbaar verstandig achter een slotje te gaan zitten:

Met dank aan Okke Ornstein (@oornstein).