Alweer een alternatieve troonrede

Lieve leden van de Staten Generaal, regering en landgenoten,

Het is voor mij de eerste keer dat wij in deze hoedanigheid op deze dag ons tot u mogen richten. Het geeft ons veel plezier ook vandaag weer al die mooie hoedjes te mogen aanschouwen. Daarvoor zijn wij u enorm dankbaar. Met genoegen deel ik u mee dat ondanks de dagelijkse sombere vooruitzichten onze domeinen ook de komende jaren weer veel zullen opleveren.

We gaan weliswaar al eeuwen zwaar gebukt onder een geldcrisis, u heeft het volste vertrouwen dat een sterk leiderschap het land en haar middelen in de toekomst naar een veilige haven kan loodsen. En die fundamentele geloofsovertuiging is u wat waard. U bent genegen alle democratische verworvenheden als overbodige ballast overboord te werpen en alle macht af te staan aan de door u gekozen en betaalde uitverkorenen. Dat schept hoop voor een betere toekomst. Zolang u afdraagt en geen idee heeft wat ermee gebeurt maken wij kans op succes in ons ondernemen.

Daarom zal in de komende jaren geïnvesteerd worden in de totale ontmanteling van de multiculturele samenleving, onze burgerrechten en de verzorgingsstaat. We kunnen het ons niet langer veroorloven te betalen voor de zwaksten in de samenleving, zelfs niet nadat wij de lat voor het recht op een menswaardig bestaan steeds hoger hebben gesteld. In de afgelopen decennia is het ons koninkrijk gelukt om de burger zelf weer centraal te stellen en de maatschappij aan haar lot over te laten. U bent immers zelf verantwoordelijk en wie niet hard werkt verdient niets.

Nederland heeft een sterke economie dankzij ongebreideld winstbejag waarvan de kosten op het hele land worden afgewenteld. Dankzij ons verzet tegen internationale regelgeving zijn onze fraude en financiële corruptie gevrijwaard van buitenlandse bemoeienissen. Het totale vermogen van Nederland is sinds het begin van deze glorieuze eeuw verdubbeld en tegelijkertijd heeft ieder Nederlandse huishouden gemiddeld de hoogste schuld ter wereld. Nederland is de tweede exporteur van voedsel in de wereld. Wij zijn een sterke doorvoerhaven voor wapens en mensenhandel. Ons land zit in de top als het gaat om milieuvervuiling. Wij zijn het meest succesvolle belastingparadijs ooit. Ook in het komende jaar zal Nederland op alle fronten presteren.

Uw onzekerheid is onze toekomst. Daarom zal een nieuw stelsel van sociale verzekeringen worden ingevoerd. Geen gelijke rechten voor iedereen, maar maatwerk. As u niets heeft krijgt u ook niets. Als u alles al hebt krijgt u nog meer. Wij doen een beroep op vermogende Nederlanders om hun bijdrage te geven aan de minder bedeelde, maar vinden het legitiem dat u dat niet zult doen. Onze rijkdom als natie is niet voor iedereen weggelegd. De goede orde weten wij te handhaven door u bezig te houden in de virtuele ruimte. Dat zullen we te alle tijde van harte blijven ondersteunen.

Onze veiligheid staat altijd centraal. Daarom zullen wij bangmakerij en hetze stevig subsidiëren zodat wij in ieder geval ook in de toekomst van het privilege van de zekerheid kunnen genieten. Uw angst verdient meer aandacht, videocamera’s en bioscanners en elektronische schandpalen. Gevangenen worden verplaatst naar woonwijken zodat u af en toe een ruit mag ingooien. U heeft het volste recht uw wantrouwen en dat van anderen te exploiteren en in alle vrijheid uw medeburger verdacht te maken en te laten vervolgen. Wij zijn graag bereid alle middelen daarvoor ter beschikking te stellen.

Onze sportprestaties liegen er ook niet om. Iedere keer als het Nederlands elftal op het veld staat mag u tegen betaling kijken naar miljarden aan menselijk kapitaal dat speelt en op de bank zit. U vraagt, wij draaien. Evenementen die zoveel landgenoten genoegen schenken vragen om ingrijpende maatregelen om dit potentieel te kunnen vergroten. Welke die zijn ga ik nu niet verklappen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de regering zolang u blijft klagen en niets doet voort kan gaan op de ingeslagen weg, zolang u kans maakt op een dagje attractiepark. Al het goede komt voor u voor altijd van boven.

Ik wens u een heel gezellig, leuk en fijn jaar en natuurlijk een goede gezondheid en veel geluk. En trek wat warms aan want het wordt kouder.

(U wordt geacht nu te juichen)

8 gedachten over “Alweer een alternatieve troonrede”

 1. Ja, Nederland steeds onleefbaarder. Behalve voor een stel parasieten onder wie degenen die hierboven zo uitstekend gepersifleerd worden.

 2. Trouwens, een regering die mensen die toch al niets of weinig hebben een poot uitdraait, een land naar de verdommenis helpt maar wel voor miljarden gevleugelde Fyrras koopt…dat is een regering die het volk de oorlog verklaart en niks anders dan dat.

 3. @4 En het bizarre is dat “het volk” andermaal in de fout gaat door nu de PVV weer op een voetstuk te zetten waar het recentelijk nog van afgedonderd is vanwege kiezerbedrog extraordinair….

  Liever rechts ten onder dan moedig je fouten toegeven en de juiste sociaal bewogen weg in te slaan.

 4. @5, Toch..zo’n “articipatiesamenleving”: geweeeeeeeeeeeldig!
  Alleen…als er een verkeerd vinkje achter je naam staat in een computer van de IND, mag je participeren in een concentratiekamp. Als je naam niet Jansen oif de Vries is, krijg je dagelijks van Geenstijl, rifaap Bert Brussen, de Volkskrant, Trouw, P&W en weet ik hoe al die sheeplemedia heten dagelijks op éé’n of andere manier te horen dat jer niet bij hoort en ook nooit zult horen.
  Beland je in de schulden en de bijstand: mag je participeren in één of ander werkkamp zoals dat van DZB te Leiden waar schorem als Angelique van Delft het blijkbaar voor het zeggen heeft.
  En krijg je van VVD tuig als Malik Azmani en Sander Dekker dagelijks te horen dat het je eigen schuld is, dat je een loser bent.
  Helemaal geweldig hoor die ‘participatiesamenleving’.
  Volgens mij is het gewoon een oorlogsverklaring.

 5. Ik zou tegen Rutte willen zeggen – laat maar die PR-pratjes over “participatiesamenleving” weg. Het is allemaal koek van hetzelfde deeg dat we reeds 3 jaren op rij in de strot ingeduwd krijgen.

  Geef ons de Emancipatiesamenleving waarbij wij allemaal dezelfde rechten en plichten hebben in plaats van de huidige kastenmaatschappij waarop de VVD troont.

  Geen etnisch onderscheid tussen allochtonen en autochtonen met de gebruikelijke xenofobie, discriminatie en racisme van de laatste.

  Stop bevordering van de meest rijken bij de belastingstelsel want het reikt naar perversiteit en we zouden bij proportionele verdeling van de lasten geen noemenswaardige gevolgen van de crisis mogen ervaren.

  Stop de staatsbescherming van de witte-boord criminelen onder de motto “te groot of te dik om om te vallen” want dit is de definitie van perversiteit zelve en het verkracht verder onze samenleving. De banken zijn de oorzaak van de crisis en moeten de verantwoordelijkheid dragen die nu op de burgers wordt afgeschoven.

Reacties zijn gesloten.