Als universitair docent ben je verdacht als je populair bent

Er waren nogal wat docenten betrokken bij de bezettingsacties aan de Universiteit van Amsterdam – het was een van de mooie aspecten er aan, het gezamenlijk optrekken van studenten en (wegwerp)personeel van vastgoedontwikkelaar Uva/HvA. Een van de meest uitgesproken betrokken docenten was Rudolf Valkhoff, blijkbaar iemand met een vaste aanstelling die dus niet getreiterd kon worden met het al dan niet verlengen van het contract – de manier waarop in de heerlijke hervormde geflexibiliseerde wereld van de Echte Liberalen conformisme wordt afgedwongen. Geen nood – dan geef je de man geen onderwijsopdracht. Tenslotte is hij populair onder de studenten, en dat maakt je altijd verdacht als docent.

Het vak dat hij zou hebben moeten geven, Cultuurgeschiedenis 1, wordt nu naar zijn zeggen gegeven door “een AIO”. Uit een tamelijk onverwachte hoek, van René Boomkens, die toch zeker ook tegen een Marktconforme Universiteit is, een reactie:

Opleidingsdirecteur René Boomkens schrijft in een reactie dat Rudolf Valkhoff niet op non-actief is gesteld, maar dat de vakken die hij voorheen gaf zijn herzien om de kwaliteit van de gehele opleiding Algemene Cultuurwetenschappen te verbeteren. ‘Naar aanleiding daarvan is een aantal eerstejaarscolleges samengevoegd en/of aangepast omdat er veel inhoudelijke overlapping was. Ook Cultuurgschiedenis van Rudolf Valkhoff is om die reden gecombineerd met een ander college. Daarmee was Valkhoff het niet eens. Op grond daarvan is besloten om andere docenten voor dit college te vragen. Het college wordt overigens niet gegeven door een “jonge AIO”, maar door UHD Arno Witte en AIO Camille Creyghton.’

Volgens Boomkens is Valkhoff onlangs nog opgeroepen om wetenschapsfilosofie te geven op basis van de nieuwe situatie binnen de opleiding, maar wilde of kon de docent daaraan niet voldoen. Niettemin is Valkhoff ‘welkom om binnen het door het docententeam samengestelde programma college te geven.’

Bron.

Het eerste college Cultuurgeschiedenis 1 van dit jaar is op een klucht uitgelopen.