Als u zorg wilt, zult u daar voor moeten betalen.

Gisteren kondigde de kleinste zorgverzekeraar DSW uit Schiedam traditiegetrouw als eerste de nieuwe premie voor 2011 aan. Een ongekende verhoging van € 114,–per jaar. Deze verhoging komt bovenop de inkomensafhankelijke inhoudingen die via het loonstrookje worden ingehouden. Totaal komt het voor iemand met een modaal inkomen van € 30.000,– op een bedrag van € 325,– per jaar meer. Daarbij wordt het basispakket verkleind, zie ook dit artikel.

DSW is een kleine verzekeraar die zijn premie’s aan de lage kant houdt. De grote verzekeraars zitten vaak veel hoger en dat zal gezien de bezuinigingen die Bruin I wil gaan doorvoeren nog onaangenaamer gaan worden voor ons als Nederlanders.

In 2006 heeft de VVD’er Hoogervorst als minister van Volksgezondheid een nieuw zorgstelsel gelanceerd. Er moest meer marktwerking komen en een felle concurrentiestrijd tussen de verzekeringsmaatschappijen. Dat heeft tot nu toe alleen maar geresulteerd in 4 grote verzekeraars die zijn overgebleven en wat kleine maatschappijtjes. Binnenkort gaat een van de laatste kleine maatschappijen De Friesland Zorgverzekeraar een fusie aan het met hele grote Achmea. Uiteraard is de vraag of de NMA (Nederlandse Mededingings Autoriteit) zich hier nog mee gaat bemoeien. Maar kleine maatschappijen als De Friesland en DSW hebben het moeilijk om het hoofd boven water te houden.

In het nieuwe zorgstelsel moesten verzerkeraars zo goed mogelijke zorg tegen een zo laag mogelijke prijs inkopen. Het idee was dat zij slecht leverende ziekenhuizen zouden straffen door daar geen zaken meer mee te doen. Daar is nu pas de eerste actie in gekomen, CZ wil nu als eerste verzekeraar geen zaken meer doen met zes borstkankercentra omdat ze niet naar behoren presteren.

De insteek van Hoogervorst was dat er een balans zou komen tussen zorgverzekeraars, zorgaanbieders en verzekerden/patiënten. Deze balans is vooralsnog alleen in het voordeel van de zorgverzekeraars doorgeslagen. De andere twee partijen hebben niet zo veel meer in te brengen. Dat is marktwerking, met dank aan de VVD.

Nu er misschien een nieuw kabinet komt waarin VVD en CDA zitten, denk ik dat de Nederlander zijn borst nat kan maken voor wat betreft zijn ziektekostenverzekering. ‘Ziek zijn is een keuze’ zal het motto worden en de gebruiker betaalt, nog even en we hebben Amerikaanse toestanden. Zij die het zich kunnen permiteren om ziek  te worden en zij die zich niet kunnen veroorloven om ziek te zijn, omdat ze geen premies kunnen betalen.

 Zorgen voor de zwakkeren in de samenleving zal in ieder geval geen motto zijn van dit vreemde kabinet, bestaande uit 2 1/2 partij.

1 gedachte over “Als u zorg wilt, zult u daar voor moeten betalen.”

  1. We moeten steeds meer betalen voor steeds minder.
    Als dat een voorbeeld is van marktwerking in de zorg dan hoef ik het niet.

Reacties zijn gesloten.