Als het geen ras is mag je het uitschelden

Alsof links wat geeft om Oost-Europeanen, die massaal de socialistische utopie hebben verworpen! #hypocrieten!

Ik kreeg de twiet langs en heb gevraagd wat de betrokkene hiermee bedoelt, maar ik ben geen antropoloog – ik hoef het antwoord niet te weten, ik heb het sujet meteen geblokkeerd. U kunt de redenering waarschijnlijk volgen zonder verdere vragen te stellen: er mag gerust door ultrarechts een site ingericht worden waarop enge buren uit “het nieuwe Europa” als overlast worden aangegeven, want ultrarechts eh… – is ook tegen de socialistische utopie, zo zal het zitten. En daarom mogen ze het.

Dat de Midden- en Oost-Europeanen massaal op de vlucht slaan voor de vrijemarktutopie die op hun landen is losgelaten sinds 1989 moet je er dan weer even niet bij bedenken. Zoals je ook niet moet tegenwerpen dat zogenaamde gelukszoekers uit Derdewereldlanden ook al op de vlucht zijn voor die heerlijke vrije markt, gedicteerd door Wereldbank en IMF aan de regimes in hun streken – dictaten die nu ook NAVO- en EU-bondgenoten opgelegd gaan worden.
“Het zijn nooit de krepeergevallen die hier naar toe komen.” Tja, dat klopt. De krepeergevallen kreperen ter plaatse, de naam zegt het al. En zou u “de krepeergevallen” dan wel verwelkomen? De strenge Vreemdelingenwet van Job Cohen houdt hen wel buiten de deur.

De geestelijke voorbereiding hiertoe is ook weer overgelaten aan het ultrarechtse kwetterkoor. U weet het nog en u gelooft wellicht toch dat NOS-journaal en de papieren drol uit de kiosk of van de mat. De Grieken zijn potverteerders, zitten te niksen van onze centen, houden urenlang siësta en gaan met pensioen op hun vijftigste. En dan houden ze nu hun handje op. “Een knoflookland” verwoordde de Grote Blonde Lijder het gezonde volksondervinden ten aanzien van Griekenland, even terzijde vegend hoeveel knoflook er in de keuken van zijn innig geliefde Israel verwerkt wordt. Maar wat lijkt het alweer lang geleden. Nu zijn de Midden- en Oosteuropeanen aan de beurt.

Toen de GBL zich permitteerde te schelden op de knoflooketende Grieken en ik als twitteraar hierop een reactie gaf dat het racisme van Wilders “verplaatst” werd kreeg ik meteen reacties uit de hoek van zijn sympathisanten: Grieken een ras? Met het antwoord dat Grieken natuurlijk een ras zijn heb ik de types geblokkeerd, weg ermee. Ik ben er evenwel niet geheel gerust op dat deze lieden een juridisch “gelijk” aan hun kant zullen hebben – Grieken zijn geen ras en het schelden op dit volk is dus geen racisme. Het staat mij bij dat er – ten aanzien van een ander doelwit – jurisprudentie over bestaat. Ik voel geen behoefte dit nader uit te zoeken. “De rechter” heeft geen oordeelsbevoegdheid over het begrip “ras” ook al zal hij of zij zich deze wel toeëigenen.

Het ligt wetenschapshistorisch niet zo moeilijk. “Ras” is een uitvinding om overheersing goed te praten. Witte Europeanen roofden en versleepten donkergekleurde mensen uit Afrika naar het door hen pas ontdekte werelddeel dat inmiddels Amerika heette. De overheersing (en uitroeiïng) van de bevolking van dit werelddeel en de eropvolgende overweldiging van Afrika en zijn bewoners vroegen om een rechtvaardiging of een verklaring. Hiervoor zijn de rassen uitgevonden. De praktijk van de overheersing vroeg om een theorie, het is niet andersom gegaan. Dat oorspronkelijke Amerikanen of veel Afrikanen donkerder getint zijn dan Westeuropeanen is een waarnemingsgegeven. Dat aan het verschil een op “de wetenschap” gebaseerde verklaring ten grondslag ligt is een gevolg van het ophemelen van diezelfde wetenschap (de Rede).

De kolonisering van Afrika door Westeuropeanen is pas doorgezet na de slavenhandel. Omdat zowel het christendom als het seculiere liberalisme de gelijkheid van mensen predikt en kolonialisme/imperialisme niet mogelijk zijn zonder diepe minachting voor de gekoloniseerde moest er een “wetenschappelijke” verklaring, tevens rechtvaardiging, komen voor het Westeuropese wangedrag. De uitvinding van rassen in de negentiende eeuw voldeed hieraan. Het (sociaal-)darwinisme dat het succes van de overwinnaars ook al een “wetenschappelijke” basis wilde geven bekroonde dit alles.

Met het einde van het formele kolonialisme is ook het officiële racisme uit de gratie geraakt. Als PVV-ers en hun medestanders (daar hoeft men zich geen illusies over te maken, het is echt niet alleen een punt van PVV-ers) gekleurde mensen uitschelden hebben zij een juridisch probleem. Schelden op mede-Europeanen mag dan plotseling wel, want Grieken en Polen zijn geen ras. En de juridische dekking blijft. Even afgezien van het gebrek aan beschaving dat uit dit alles spreekt klopt dit niet. Een Pool of een Griek is net zo anders van ras dan “een Nederlander” (dat “een Nederlander” bleekgekleurd is wordt dan ook voorondersteld) als een Tutsi of een Guaraní – namelijk: niet. “Ras” zit in je hoofd, niet op je huid.

Ziet u een artikel als dit in een Nederlandse “kwaliteitskrant” verschijnen in dit tijdsgewricht? Om van een artikel als het bovenstaande maar te zwijgen.

17 gedachten over “Als het geen ras is mag je het uitschelden”

 1. Schelden op mede-Europeanen mag dan plotseling wel, want Grieken en Polen zijn geen ras. En de juridische dekking blijft.

  In 2004 zijn de regels voor racisme en discriminatie op Europees nivo gelijkgetrokken en wordt niet meer gekeken naar huidskleur, maar naar “afkomst, etniciteit en/of nationaliteit”. Het roepen van “k*t-Polen” of “k*nk*r-Grieken” kan je dus wel degelijk een veroordeling wegens racisme opleveren. 😮

  Alleen nu OM en rechters even dúrven, want daar gaat het nog wat moeizaampjes.

  Maar als je dan toch voor de rechter zou staan, kom je in ieder geval niet meer weg met “het is geen racisme, want Polen / Grieken / Turken / Marokkanen zijn geen ras.”

 2. #1, een en ander komt door het feit dat Wilders “een der onze” is. Die worden nooit veroordeeld (want toch sowieso superieur).

  Sinds Wilders is het ook aan de rechter kant niet politiek correct om over racisme, discriminatie en segregatie te praten. Want dat komt nu goed uit.

  De pseudowetenschap van de “ras” is toen uitgevonden om een simpel reden die niets wetenschappelijks an zich heeft – om eigen vooroordelen officiële vorm te geven en te doen rechtwaardigen. Men wou dus eigen vooroordelen bepaalde vorm geven en dit kwam toen uit in de rassenleer.

 3. #2 “Ras” hééft niets wetenschappelijks, men probeert al sinds Linnaeus het periodiek systeem van plantjes en beestjes een make-over gaf de term in onbruik te laten raken omdat het qua “classificatienivo” geen vaste betekenis heeft of tot onwerkbare / zinloze / niets-verduidelijkende resultaten leidt. (Als je de huidige mensheid op basis van genetische verschillen zou willen onderverdelen in groepen die zo dicht mogelijk bij het begrip “ras” komen, krijg je een stuk of 80 zwarte rassen en één niet-zwart ras. Daar heeft een recht(s)geaard racist dus geen enkele fuck aan.)

  Iemand die “ras” als basis voor wat-dan-ook gebruikt, bedrijft dus per definitie al pseudo-wetenschap. 😛

 4. Kleine nuancering over het rassenbewustzijn.
  Ass Jood moest je vroeger een ster dragen anders konden mensen vaak niet zien dat je een Jood was en derhalve een gevaar vormde. Droeg je het ding niet dan kon het je ƒ 5000,- kosten. Een koopje eigenlijk als je bedenkt hoeveel de Joden voor en tijdens de oorlog schade hebben aangericht. Alleen al de transportkosten naar Westerbork heeft in de tonnen gelopen die de hardwerkende Nederlandse burger allemaal heeft moeten opbrengen.
  Wilders is geen racist. Iedereen die dat beweert is een dikke leugenaar. Maar hoe kun je dan voorkomen dat moslims en mensen uit niet westerse landen hier binnenkort de dienst uitmaken als je niet bepaalde kenmerken kan benoemen? Dat gaat nu eenmaal niet. Je kunt niet naar de politie lopen en zeggen dat iemand je heeft overvallen met een eis tot islamisering en zo niet dan wordt je vermoord als je geen beschrijving van de dader hebt. In zo’n geval is dan toch et beste om te spreken van een “niet-westers-ras”. Dat is voor alle partijen het beste, niet in de laatste plaats voor mensen uit die landen zelf omdat anders er boetes opgelegd dienen te worden. Nu is dat niet meer nodig. Wel uiteraard als blijkt dat het een eerste generatie van het niet westerse ras is met 2 paspoorten op zak of die van de 2e of 3e generatie met maar een paspoort op zak.

 5. Goed artikel, volledig eens met de strekking maar met het anachronistische stukje over hoe racisme ontstond ben ik het niet eens: “De praktijk van de overheersing vroeg om een theorie, het is niet andersom gegaan.”

  De eigenschap om onderscheid te maken tussen verschillende groepen mensen op basis van waar ze vandaan komen en welke huidskleur ze hebben is zo oud als de mensheid zelf. De oude Grieken deden het (wij en de barbaren), vrijwel iedere jagers-verzamelaar samenleving deed/doet het, terug te vinden in de neiging om de eigen groep mensen te noemen en zij die er niet bij horen anders (barbaren, demonen, apen).

  Voor onderscheid tussen verschillende groepen mensen op basis van uiterlijke kenmerken is inderdaad geen enkele wetenschappelijke basis (dankje darkskywise), maar de neiging om andere groepen dan de eigen buiten te sluiten is naar mijn mening (en naar die van de Belgische bioloog Dirk Draulans) genetisch ingeprogrammeerd bij alle mensen. Het grootste deel van de 200.000 jaar dat we bestaan hebben we namelijk rondgetrokken in groepjes van twintig, en iedereen die anders was betekende meestal GEVAAR, dus angst.

  Het dunne laagje beschaving dat sinds enkele decennia met behulp van wetenschappelijke inzichten is opgebouwd is dus waardevol, want het voorkomt dat we elkaar vergassen omdat er vooroordelen bestaan.

  Ik begrijp dan ook niets van de reactie van Henk Veldman, behalve dan dat deze voort komt uit xenofobie, dus daar besteed ik verder geen aandacht aan.

 6. Iedereen is op zijn manier verschillend, dat heeft te maken met je inborst (genetische afkomst) de
  omgeving waar je ben opgegroeid en de daarmee gerelateerde ervaring.
  Waar je ook in de wereld komt er zijn verschillen tov jou roots, wat is daar nou mis mee??
  Net als de soort dierenrassen zijn ook mensen innerlijk en uiterlijk verschillend dat is gewoon een
  feit…
  Je moet eerst erkennen dat mensen verschillend zijn, dan kun je beter begrijpen dat div mensen op
  een bepaalde manier leven, dit vergemakkelijkt de acceptatie en verminderd de frustratie van de
  groepen die onderling deel uit maken van een samenleving.
  Erkennen,begrijpen en accepteren.
  Degene die daar moeite mee hebben zoeken maar een samenleving op waar ze denken
  te kunnen aarden.

 7. ‘Ras’ is een nogal gedateerde term om verschillen tussen mensen op basis van huidskleur aan te geven en heeft alleen betekenis voor pseudo-wetenschappers. Het feit dat ik méér op heb met een Poolse of Portugese uitzendkracht, dan met een Nederlandse grootaandeelhouder, zegt mij dat die vermeende verschillen héél relatief zijn. Kijk eens eerst naar de overeenkomsten die met een ander hebt, voordat je je op (vermeende) verschillen wilt concentreren, dan zie je al snel dat iedereen moet eten, drinken en schijten. De dood kent geen berippen als ‘ras’, ‘nationaliteit’, ‘cultuur’, laat dat tijdens het leven ook maar eens het geval zijn. Als je iemand recht in de ogen kijkt, vallen de vooroordelen weg en zie je gewoon een mens voor je.

 8. @5
  Held, ge zijt duidelijk niet ingewijd in de mysteriën van Henk Veldman. Ik sta er voor in dat hij geen xenofoob is.
  En – ik besteed er niet veel woorden aan – dat huidskleurverschillen opvallen is nu eenmaal niet te ontkennen. De naam Ethiopië, het land van de mensen met een verschroeid gezicht, komt al bij Homerus voor. Hooglied 1:6 zou doen vermoeden dat discriminatie op huidskleur oud is, maar het verwijst naar werk buitenshuis waarbij de withuidige donker kleurt (daarvoor ga je tegenwoordig juist aan het strand liggen). Werk waarbij je verkleurt gold als minderwaardig, niet zozeer de huidskleur.

  Maar mensen tot slaaf maken op grond van hun huidskleur is een Europese specialiteit, en dit goedpraten aan de hand van evolutionair hiërarchisch geordende “rassen” is al even Europees.

 9. #5

  Ik begrijp dan ook niets van de reactie van Henk Veldman, behalve dan dat deze voort komt uit xenofobie, dus daar besteed ik verder geen aandacht aan.

  Ik heb vaag het vermoeden dat de meesten hier op dit forum het niet met je eens zullen zijn. 😉

 10. @8
  Ik heb ooit eens een meisje van het “Indonesische ras” gecomplimenteerd toen ze van vakantie terug kwam dat ze “mooi bruin” was geworden. Ze reageerde behoorlijk verguld. “Oh, dank je!” Een paar seconden later giebelde ze “Ach gek! pestkop!” en ze gaf me een klapje. Alles was uiteraard speels en grappig.
  Haar “pleziergevoel” zat ‘m niet zozeer in het “bruin” zijn maar in het “mooi” zijn. Een Nederlands meisje (of jongen) zou meer het plezier hebben bij het complimentje bij het feit dat ze “bruin” zijn geworden. Daarvoor hadden ze zich immers tijdenlang in de zon gezeten.

 11. Ik had al zo’n vermoeden dat je reactie sarcastisch was Henk Veldman, maar ik kom hier inderdaad te weinig om het meteen te snappen. Mijn excuses.

 12. #11
  In dit geval ging het om een behoorlijk donker meisje waaraan je echt niet kon zien dat ze bruiner was geworden, maar wel nog mooier, maar een zelfde compliment bij bijvoorbeeld Javaanse meisjes die lichter van tint zijn wordt wel degelijk opgevat als “bruiner” te zijn geworden. (“Mijn” meisje had door dat ik haar “pestte” toen ze in de gaten kreeg dat ik wel degelijk het over haar bruiner zijn had.)
  Het is wel vreemd dat hele kleine nuances in iemands uiterlijk mensen kan laten bepalen hoe iemand (volgens hen) is.
  Ik ben via m’n moeder van Joodse afkomst, maar heb desondanks toch een superieur Arisch uiterlijk. Blond haar en blauwe ogen. Toch wordt ik ondanks dat er wel eens van beschuldigd een Jood te zijn.
  Maar ik word ook heel snel bruin. En dan wordt wel eens gevraagd of ik van Indonesische afkomst ben.

 13. Dat een persoon anders is kwa uiterlijk of/en innerlijk, wat is daar mis mee???
  Ieder heeft zijn bijzonderheden en manco’s, nou en!!!!

  Grtz ieders….

Reacties zijn gesloten.