Als de eigen nazi’s joelen, is Madeleine van Toorenburg stil

Madeleine van Toorenburg, CDA: zwijgt als de eigen nazi's joelen.
Madeleine van Toorenburg, CDA: zwijgt als de eigen nazi’s joelen.
Afgelopen zomer, toen genocidestaat Israël bezig was met het uitmoorden van de vrijwel weerloze bevolking van het getto van Gaza en de wereld taferelen zag die deden denken aan die van Warschau in augustus 1944, vond er in Nederland een demonstratie plaats tegen die zionistische terreur tegen die arme mensen die geen kant op konden en zich nauwelijks konden verdedigen.
Daarbij werd op een bord een zelfde vergelijking gemaakt als ik die nu maak, namelijk dat zionisme en fascisme toch wel heel veel met elkaar gemeenschappelijk hebben. In elk geval het totaal ontbreken van enig respect voor het menselijk leven naast een grenzeloze minachting voor mensenrechten.

2014-07-14 Zionisme en nazismeU herinnert zich dat misschien nog. Leden van de Tweede Kamer compleet op tilt. Burgemeester van Aartsen van Den Haag had onmiddellijk moeten ingrijpen en die demonstratie in ‘zijn’ stad had direct ‘VERBOTEN!’ moeten worden aldus CDA, partij van wannabe massamoordenaars en etnisch zuiveraars PVV, Christen Unie en nazi-clubje Bontes/van Klaveren.
Wie zei trouwens dat eerste twee genoemden niet meer met elkaar samenwerkten sinds het opblazen van Bruin I door de wannabe massamoordenaar himself?
Ook het CDA Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg liet direct van zich horen (‘brieste’ zelfs volgens het AD-bericht ter zake van 14 juli ’14):

“‘Er was sprake van zwaar terroristische uitingen en nazi-vlaggen. “

Afgelopen week werden in Zweden aanslagen gepleegd op moskeeën. De aanhangers van de partij van wannabe massamoordenaars en etnisch zuiveraars vonden het prachtig zo blijkt uit dit bericht.
Hier ziet u een paar van die oproepen waarbij wij overigens de namen van de auteurs niet weghalen:

2015-01-02 Oproep brandende moskeeen

2015-01-01 oproep brandende moskeeen

Getuige de gang van zaken afgelopen zomer wekt mevrouw Van Toorenburg de indruk redelijk snel de waffel open te trekken als er een haar niet welgevallige vergelijking wordt gemaakt. Dat de waarheid voor haar van secundair belang is – op die bewuste demo werd een vergelijking gemaakt en er werden geen nazi-symbolen meegedragen om het nazisme aan te prijzen zoals haar partij CDA middels samenwerking in Bruin I anderhalf jaar lang dat wel deed en fractiegenoten van haar dat nog steeds doen middels hun schrijfseltjes op nazi-blogs – is evident. Hoe dan ook, over de hierboven en nog een hele reeks gedane moorddadige uitspraken heb ik haar nog niet gehoord.
Noch in de media noch op haar Twitter-account – waar ze toch aardig actief op was tijdens de dagen van die aanslagen en de oproepen tot moord – heeft ze ook maar één woord vuil gemaakt aan de ‘zwaar terroristische uitingen’ van Luc de Klein (volgens dit bericht werkzaam bij beveiligingsbedrijf Trigion), Betsie Vos, Marretje Baker, Anita Meerten en Jean Ripzaad.
Evenmin hebben we Madeleine van Toorenburg gehoord over de uitlatingen van EO-gast Sylvana uit Rotterdam die vindt dat moslims moeten bungelen aan bomen en de inmiddels welhaast ontelbare andere ‘zwaar terroristische uitingen’ die gedaan zijn aan het adres van onze islamitische medeburgers.
Ook over het feit als zodanig, dat nazi’s een platform krijgen bij de publieke omroep heb ik Van Toorenburg nooit in afkeurende zin gehoord. Terwijl Annabel Nanninga en Joost Niemöller alsook Bert-‘rifapen’-Brussen er toch heel lang hun vuil hebben kunnen spuien.
Dat alles wekt de indruk dat wanneer de eigen nazi’s joelen, mevrouw Van Toorenburg van het CDA stil is.
Niet verbazingwekkend overigens als men bedenkt dat de eigen fractiegenoten Buma en Omtzigt (die massamoord helemaal top vindt) schrijven voor nazi-blogs.
Verder evenmin verbazingwekkend omdat ik niet echt overtuigd ben van het feit dat het menselijk leven voor mevrouw Van Toorenburg zo erg van waarde is.

2 gedachten over “Als de eigen nazi’s joelen, is Madeleine van Toorenburg stil”

  1. Pingback: Het is beslist niet alleen de PVV, beslist niet | Krapuul

  2. Pingback: Peter Vandermeersch is een xenofobe fluim | Krapuul

Reacties zijn gesloten.