Allemaal het ghetto van Amsterdam in

In 2013 gaat Amsterdam voortvarend van slag met de nieuwe ghetto’s. Van der Laan, u weet wel, die sociaal-democraat, is er helemaal enthousiast over. Anti-sociaal? Gaat u maar fijn maatschappelijk worden voor de duur van zes maanden, in een apart dorp, bij elkaar in containers, heeft de burgerij er geen last meer van. Weg met dat asoovolk.
Her-opvoeding, nota bene geregeld door het scum zelf dat zich niets meer aantrekt van God noch gebod.

Het plan komt oorspronkelijk van G. Wilders. Tuigdorpen. In november verscheen zowaar een echt plan: De Treiteraanpak. Goedgekeurd door de Gemeenteraad van Amsterdam, het ghetto komt er, inclusief politiebewaking. Altijd handig zo’n gebied met Tuigcontainers, je kan er instoppen wie je wil, naar gelang de politieke winden waaien of hoe het volk krijst.
De geesten zijn rijp gemaakt voor deze kampen. R. Lubbers, die o zo redelijke anti-PVV-gristen begon er in 1993 al eens over.

De Amsterdamse stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud – de man die Marcouch versloeg – gaat ex-gedetineerden op onorthodoxe wijze voor het blok zetten, vertelt hij aan De Telegraaf. Hij stelt dat heropvoeding op een campus de oplossing is om deze groep in het gareel te krijgen.
Baâdoud wil in Nieuw-West in de hoofdstad zo’n eerste campus, op ’Amerikaanse leest’ geschoeid, vestigen.

Het buitenland lijkt méér aandacht te hebben voor deze kampen dan de inwoners van dit landje zelf, ingedut en sukkelig als het volk hier nou eenmaal is.

Keine Toleranz den Feinden der Toleranz ( Geen tolerantie voor de vijanden van de tolerantie, LRD), is een artikel uit de Tagesspiegel. Ook homopesters moeten erin voor de duur van zes maanden. Dat zal ze leren om die aardige mannen te treiteren. Vast wel ja. Henk Krol, wat vind jij er eigenlijk van?

Wie volgen? Google eens op twee woorden: Heropvoedingskampen en nazi’s.

14 gedachten over “Allemaal het ghetto van Amsterdam in”

 1. Oude tijden herleven ,voor de tweede wereldoorlog ,ook in de crisis jaren had men dat ook al in amsterdam .Onder andere op het einde van het zeeburgerpad en in amsterdam noord op een paar plaatsen .Ik denk in navolging van bruin 2 we nog meer van dit soort verwachten .Het zou mij niet verwonderen indien men vandaag of morgen ook voor de genen die uit huis gezet zijn gaat gebruiken ,daarvoor waren toendertijd juist die lokaties eerder genoemd .

 2. In Amsterdam had je ‘woonscholen’ In een woonschool (wijk) kregen de bewoners begeleiding op het gebied van het huishouden, budgetteren, persoonlijke hygiëne en (voor de mannelijke bewoners) het afzien van alcohol. Direct om het centrale plein woonden de gezinnen die intensieve begeleiding nodig hadden. De bewoners waren onderverdeeld in klassen, van asociaal tot kansrijk, met kansrijk werd bedoeld dat ze kans maakten om in een gewone wijk te gaan wonen.

  elders had je
  Gezinsoorden voor Moeilijk Opvoedbare Gezinnen

 3. Nou, ze waren er voor 1940 al: Vogeldorp, Blauwe Zand, ergens in de bloemenbuurt in Noord zoals beschreven door Suzanna Jansen en Zeeburg.

  De PvdA en de VVD waren niet met terugwerkende kracht betrokken bij de Februaristaking. Over GroenLinks – tja, dat is nu eenmaal in zijn geheel een pijnlijk verhaal.

 4. De taal die de Staat gebruikt in dat . pdf : De Treiteraanpak, ongelooflijk. Naja, eigenlijk niet eens, ik sta nergens meer van te kijken.

 5. Stijlbloempjes uit dat Treiteraanpakding:
  Vier jaar lang werd een Marokkaanse gezin in Amsterdam West
  Een rondgang leert dat er in elke
  stadsdeel
  Weggepeste bewoners per stadsdeel en woning corporatie

  – Geen Nederlands, geen Belijtsnota, luitjes

 6. triest he een pvda burgemeester en iedereen houdt de bek dicht.
  stel je voor dat wilders dit had bedacht of pinokkio r hoe groot zou de verantwaardiging zyn.

  overigens dit is een onderdeel ve Nieuwe wereldorde en dat allemaal omdat sommigen onder ons niet tevreden zyn met een boterham met tevredenheid.

 7. triest he een pvda burgemeester en iedereen houdt de bek dicht.
  stel je voor dat wilders dit had bedacht of pinokkio r hoe groot zou de verantwaardiging zyn.

  overigens dit is een onderdeel ve Nieuwe wereldorde en dat allemaal omdat sommigen onder ons niet tevreden zyn met een boterham met tevredenheid.

 8. En dan asscher er nog even over heen met een noodzakelijke bezuinigings ronde ,omtrend de heilige 3%..Ik heb het idee dat in navolging van v/der laan binnenkort driekwart van nederland uit dat soort ,door hun genoemde aso dorpen zal bestaan .Het levert in iedergeval werkgelegenheid op in de bouw .Hoe kan je zo een land en zijn bevolking in de vernieling helpen .En nog zonder schaamte

 9. Pagina 5 van dat Treitervod:

  [ 4. Stedelijk top-10 team voor de 10 ergste gevallen (zeer complex)
  Er is sprake van een heldere verantwoordelijkheidsverdeling: de stedelijke regie op de
  treiteraanpak ligt bij de burgemeester. De 10 ergste treitergevallen worden door een
  stedelijk top-10 team opgelost. Sommige situaties blijken in de praktijk zo complex te zijn,
  dat het niet haalbaar is voor de stadsdelen om een einde te maken aan het treiteren. Bij
  zeer complexe zaken, wordt er geëscaleerd naar een stedelijk team dat de regie overneemt
  van de stadsdelen. Dit “stedelijk top-10 team” is er voor de allerergste gevallen (circa 10
  per jaar). Het stedelijk team krijgt, onder leiding van een ‘zwaar kaliber’ voorzitter, het
  mandaat om snel en effectief op te kunnen treden en daarbij het volledige arsenaal aan
  beschikbaar instrumentarium in te zetten desnoods door geldende (beleids)afspraken heen.
  Dit alles om te voorkomen dat slachtoffers verhuizen. ]

  Zéér complexe situaties, maar gelukkig heldere oplossingen zoals u kunt lezen. Het komt met zulke beleidsmakers echt wel goed in Amsterdam, wat ik je brom.

 10. @2 & @5 wat me bevreemd is dat bij Wikipedia bij Vogelbuurt en Blauwe Zand niets staat over het ‘heropvoeden’ . Ik ken toch de verhalen dat er elke week door dames uit Amstelveen bij gezinnen controle was. Waar met name gekeken werd naar de vaardigheden van de huisvrouw om met niks nog iets te maken.

  Overigens mocht je nu doorheen fietsen, het is allemaal prachtig opgeknapt en aangeharkt en ook in die wijken worden de woningen door de woningcorporatie te koop aangeboden.

 11. Het klopt dat er wekelijks een controle werd uitgevoerd .En ook was er een zogenaamde oppasser voor de dagelijkse controle op onderhoud van de omgeving .De wekelijkse controle had een dubbel doel of er niet door de uitkerings trekkers bij werd verdient en of er wel naar werk werd gezochd .

 12. Niets nieuws onder de zon.

  Het idee van heropvoedingsgetthos’s stamt direct ui de DDR en Oostblok Totalitaire Ideologie – groepen mensen en/of individuen die niet goed naar de bestaande maatschappij wouden schikken werden in specifieke gettho’s gepropt.

  Op die manier zijn in menig Oostbloklanden bijvoorbeeld de Roma oftewel daar zigeunersgettho’s ontstaan. Het is altijd een lievelingsplekje voor onze teevee ploegen geweest en misschien onze getto’s zullen straks een vaak door teevee ploegen bezochte plekje worden.

  In ieder geval – een en ieder die niet wou schikken onder de Totalitaire Regimes moest naar zo’n tuigdorp.

Reacties zijn gesloten.