Alle Menschen werden Brüder – Over landsgrenzen rond een natie

Wat is een land eigenlijk? Niet veel meer dan een willekeurig getrokken grens, meestal dwars door een gebied waar mensen die met elkaar verwant zijn wonen. In Europa zijn de landsgrenzen het resultaat van eeuwenlange strijde en uitruil van grondgebied en machtsinvloed tussen bisschoppen, hertogen en koningen.

Een natie is de groep mensen die binnen binnen die grenzen woont en onder de machtsinvloed staat van degene die op dat moment de scepter draagt.

Het huidige Nederland bestaat pas sinds 1830 of zo. Bij het tot stand komen van landsgrenzen op Europees grondgebied zou je nog van enig natuurlijk verloop kunnen spreken. In voormalige koloniën is een liniaal gebruikt om landsgrenzen te trekken en machtsinvloed toe te wijzen aan deze of gene.

Resultaat is een samenvoeging van verschillende etnische groepen en het scheiden van verwante groepen. Daarmee werd een bron gecreëerd voor onenigheid en twisten, genocides zelfs. In Europa wordt de onenigheid binnen landsgrenzen op dit moment geïllustreerd in de ontwikkelingen in Catalonië.

Om te bevorderen dat mensen zich voegen naar de getrokken landsgrenzen is het nationalisme uitgevonden en dat versterk je door invoeren van een vlag en een volkslied.

Dat bijna de voltallige tweede kamer heeft ingestemd met maatregelen als verplicht het Wilhelmus leren en het plaatsen van de NL vlag in het parlement stelt me teleur. Ik word gedwongen om in uiterlijkheden me (onvoorwaardelijk en exclusief) loyaal te tonen aan Nederland, haar vlag, volkslied en koningshuis. Dat bezwaart mijn geweten. Ben ik verplicht tot nationalisme, mag ik nog voor afschaffing van het koningshuis zijn?

Daarom ben ik blij met de toevoeging van Jesse Klaver dat als er een NL vlag in de tweede kamer komt te hangen daar ook een Europese vlag* hoort.
Gelukkig is er nog iemand die een iets wijdere blik heeft.
In aanvulling op dat voorstel van Klaver wil ik pleiten om naast het verplicht leren van het Wilhelmus,ook het Europees volkslied uit het hoofd te leren. Ode an die Freude, beter bekend als Alle Menschen werden Brüder.


Flashmob Nürnberg 2014 – Ode an die Freude **

(O Freunde, nicht diese Töne!
Sondern laßt uns angenehmere anstimmen
Und freudenvollere!)

Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium,
Wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligtum!
Deine Zauber binden wieder,
Was die Mode streng geteilt;
Alle Menschen werden Brüder,
Wo dein sanfter Flügel weilt.

Wem der große Wurf gelungen,
Eines Freundes Freund zu sein,
Wer ein holdes Weib errungen,
Mische seinen Jubel ein!
Ja, wer auch nur eine Seele
Sein nennt auf dem Erdenrund!
Und wer’s nie gekonnt, der stehle
Weinend sich aus diesem Bund.

Freude trinken alle Wesen
An den Brüsten der Natur:
Alle Guten, alle Bösen
Folgen ihrer Rosenspur.
Küsse gab sie uns, und Reben,
Einen Freund, geprüft im Tod;
Wollust ward dem Wurm gegeben,
Und der Cherub steht vor Gott!

Froh, wie seine Sonnen fliegen
Durch des Himmels prächt’gen Plan,
Laufet, Brüder, eure Bahn,
Freudig, wie ein Held zum Siegen.

Seid umschlungen, Millionen,
Diesen Kuß der ganzen Welt!
Brüder! Über’m Sternenzelt
Muß ein lieber Vater wohnen.
Ihr stürzt nieder, Millionen?
Ahnest du den Schöpfer, Welt?
Such’ ihn über’m Sternenzelt!
Über Sternen muß er wohnen.

 

Vertaling van: Friedrich Schiller – Ode an die Freude (finale 9de symfonie)
Vreugde, prachtige, goddelijke vonk
Dochter van het Elysium
Wij betreden, dronken van passie,
hemelse, jouw heiligdom!
Jouw magie herenigt
wat men scheidde
Alle mensen verbroederen,
waar jouw zachte vleugel zich welft

Wie het grote genoegen te beurt valt
een vriend van een vriend te zijn:
wie een lieve vrouw de zijne kan noemen,
laat zijne gelukzaligheid horen
Ja, wie ook maar een ziel
de zijne kan noemen!
En wie dat nooit gekund heeft,
die trekke zich al wenende terug uit dit gezelschap!

Vreugde drinken alle wezens
aan de bronnen van de natuur;
alle goeden, alle slechten
volgen haar rozenspoor
Zij gaf ons kussen en wijn,
Een vriend, tot de dood trouw
Wellust is zelfs de worm gegeven,
en de Cherubijn staat voor God

Gelukkig, zoals zijn gesternte vliegt
door de prachtige hemelen heen
Ren, broeders, jullie baan,
Vreugdevol, zoals een held in overwinning

Wees omarmd, miljoenen!
Deze kus, die de hele wereld omvat!
Broeders, achter de met sterrenbezaaide hemel
moet een lieve vader wonen.
Werpen jullie zich op knieën, miljoenen?
Voelen jullie de schepper, wereld?
Zoek hem achter de sterren!
Achter de sterren moet hij wonen.

Wees omarmd, miljoenen!
Deze kus, die de hele wereld omvat!
Broeders, achter de met sterrenbezaaide hemel
moet een lieve vader wonen.
Wees omarmd, miljoenen!
Deze kus, die de hele wereld omvat!
Vreugde, prachtige, goddelijke vonk,
Dochter van het Elysium
Vreugde, prachtige, goddelijke vonk.

* Als toevoeging aan de vlaggenparade stel ik voor ook een vredesvlag in de vergaderzaal te plaatsen, ter inspiratie

 

 

** deze flashmob werd georganiseerd door een bank (toeval?)