Algerijnse president Bouteflika treedt af op last van het leger

Na de wekenlange massademonstraties in Algerije, waarbij het aftreden van president Bouteflika werd geëist is de man nu op last van het leger op staande voet afgetreden.
Een van de overwegingen van de legerleiding moet zijn geweest dat de onrust niet van pas komt. De demonstraties hielden aan, ook nadat Bouteflika had aangekondigd dat hij in de herfst zou aftreden en niet meer herkiesbaar zou zijn (fase een), dat hij niet meer zou deelnemen aan verkiezingen (fase twee), dat hij eind april zou aftreden (fase drie) – en toen werd zijn onmiddellijk vertrek geëist. Geboren in wat nu Marokkaans gebied is hoort hij bij de laatste veteranen van de bevrijdingsstrijd van Algerije, vertegenwoordiger en officieel leider van de partij die de strijd voerde, Front de Libération Nationale. Al verscheidene keren eerder zijn er grote opstanden geweest, de grootste en als eerste schokkende voor het bewind was herfst 1988. Het leidde tot verkiezingen waarbij het Islamitisch Heilsfront won, waarna het leger de macht greep en het FLN ondanks alles doorregeerde. Een (bijna) genocidale burgeroorlog volgde.

Met Bouteflika komt wellicht een einde aan de heerschappij van de eerste generatie politici van onafhankelijk Algerije. We wachten af hoe het verdergaat.