Akkoord tussen bezetters en VU

Door het nieuws van de afgelopen dagen even uit het zicht verdwenen: een akkoord tussen de bezetters van het bestuursgebouw van de Faculteit der Aard- en Levensweteschappen van de VU in Amsterdam.

De VU en actiegroep Titanic hebben, na constructief overleg, overeenstemming bereikt over het voorstel van het College van Bestuur (CvB) en het Faculteitsbestuur (FB) over hoe we omgaan met de komende wijzigingen in onderwijsprogramma’s die het gevolg zijn van de reorganisatie van de Faculteit der Aard – en Levenswetenschappen (FALW). Jaap Winter, voorzitter CvB: “De VU en de medewerkers en studenten van de faculteit delen met elkaar de zorg voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek aan de VU en onderkennen het belang gezamenlijk een oplossing te vinden om de continuïteit daarvan te waarborgen. Wij hebben hierover de laatste dagen constructief met de studenten gesproken en afspraken gemaakt die het vertrouwen geven dat we tot goede oplossingen zullen komen.”

Verder lezen.