Afschot Edelherten in de Oostvaardersplassen is begonnen

Vanmorgen is Staatsbosbeheer begonnen met het afschieten van ruim 1800 gezonde en veelal drachtige Edelherten. In het bericht dat zij op hun website hebben geplaatst valt te lezen dat zij ook twee jagers van buiten de organisatie hebben ingehuurd. Eufemistisch worden deze jagers in het artikel professionele faunabeheerders genoemd.

Ook valt te lezen dat de vergunning voor het afschieten tot 1 april loopt. Dat is opvallend omdat tijdens de rechtszitting de urgentie van het starten met het afschot werd onderbouwd met het argument dat er maar tot 1 februari geschoten kan worden omdat dan het balts en broedseizoen van een aantal vogels al begint en die niet verstoort mag worden.

Pottenkijkers zijn niet toegestaan, het luchtruim boven de Oostvaardersplassen is gesloten voor kleine vliegtuigen en drones en ook de gebieden die normaliter toegankelijk zijn voor bezoekers zijn afgesloten. Zo wordt het ook onmogelijk om te observeren in hoeverre de rust voor andere dieren, met name vogels verstoord wordt.

Het is een in en in trieste dag voor de herten en de mensen die natuur zoals die zich in de Oostvaardersplassen mocht ontwikkelen een warm hart toedragen.