Afrosoulklassieker du jour: Samba

Super Vox heette de band in Zaïre (Kongo), meer bepaald Katanga (Shaba). In 1974 verhuisden zij naar Kenia waar hun meer succes wachtte.
Orchestra Super Mazembe heetten ze toen.


Van na 1974.

De woordcombinatie “afrosoul” improviseer ik maar ter aanduiding van het grote genre.