ACVZ: laat vluchtelingen aan genade staatssecretaris Teeven over

Diederik Samsom had steun aan strafbaarstelling van illegaliteit toegezegd indien de regels voor het krijgen van een verblijfsvergunning verruimd zouden worden. Echter, nu heeft de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) aan staatssecretaris Fred Teeven geadviseerd dat niet te doen. Wel stellen ze een tijdslimiet van een jaar voor. Als je na een jaar serieus geprobeerd te hebben aan reisdocumenten te komen daar nog niet in geslaagd bent, mag je blijven.

Verder vindt de commissie dat dit soort zaken vooral via een verruiming van de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris geregeld zou moeten worden.

Kortom, je bent als illegale vluchteling gewoon de lul, als het aan die adviescommissie ligt. Terug naar de hel waar je tenauwernood aan ontsnapt bent, zul je. Die reisdocumenten fotoshopt de IND of Dienst terugkeer & vertrek namelijk wel even bij elkaar, en als u zich alleen al die – een permanente staat van hardlijvigheid suggererende – kop van Teeven voorstelt begrijp u ook hoeveel ruimte er volgens hem zit in het toepassen van die discretionaire bevoegdheid. Behalve natuurlijk als er twéé asielzoekers binnen één week dreigen te overljden, dan wil hij nog wel eens even kijken.

Wat gaat het worden? Legt Teeven dit advies naast zich neer of wordthet een dikke middelvinger naar Samsom?