Actie tegen conferentie Frontex in Rotterdam

Activisten van Stop the War on Migrants hebben vandaag
vanaf iets na 14 uur met veel lawaai een conferentie
van EU-grensbewakingsagentschap Frontex in het kantoor van de
Koninklijke Marechaussee in Rotterdam (Brandenburgbaan 6). verstoord

De actie richt zich tegen het Europese grens- en migratiebeleid en maakt
onderdeel uit van de campagne ‘Abolish Frontex, end the EU border
regime’.

De conferentie bij de Marechaussee gaat over het verder uitbouwen en
verfijnen van het Entry/Exit-systeem, één van de biometrische databases
die de EU optuigt om grenscontrole en toezicht op migranten verder op te
voeren. Dit systeem, dat het stempelen van paspoorten moet gaan
vervangen, wordt gekoppeld aan andere databases, om zo een ‘virtuele
muur’ op te bouwen: één gecentraliseerde database met persoonlijke en
biometrische informatie, die beschikbaar is voor grensbewakers en
politie. Het systeem moet EU-burgers en andere gewenste reizigers
onderscheiden van potentieel ongewenste personen, niet in de laatste
plaats op grond van etnische profilering. Grote IT- en wapenbedrijven
verdienen honderden miljoenen aan deze systemen en zijn ook uitgenodigd
deel te nemen aan de conferentie in Rotterdam.

Stop the War on Migrants, een collectief dat informatie verspreidt over
en in actie komt tegen de militarisering van grenzen en de rol van de
wapenindustrie daarbij, verstoort deze conferentie om duidelijk te maken
dat Frontex, grensbewakers uit EU-lidstaten en de militaire industrie
niet welkom zijn. Het vorige week gelekte rapport van de European
Anti-Fraud Office (OLAF) over Frontex laat zien hoe diepgaand het
agentschap betrokken is bij geweld en mensenrechtenschendingen.
“Frontex is een essentieel onderdeel van het inherent racistische,
koloniale en kapitalistische grensbeleid van de EU en draagt bij aan de
gruwelijke manier waarop vluchtelingen worden behandeld. Het is niet
voldoende om Frontex te hervormen of te verbeteren, of het te vervangen
door meer van hetzelfde. Het is tijd om Frontex en het systeem dat het
vertegenwoordigt af te schaffen”, aldus Sascha van Stop the War on
Migrants.

In Italië voeren maatschappelijke organisaties en actiegroepen campagne
tegen de stilzwijgende verlenging van een migratieakkoord met Libië.
Italië is de drijvende kracht achter de Europese ondersteuning van de
beruchte Libische kustwacht, die met geweld vluchtelingenboten
terugsleept naar Libië, waar vluchtelingen in detentiecentra
geconfronteerd worden met marteling en onmenselijke omstandigheden. Met
de actie van vandaag spreekt Stop the War on Migrants ook steun uit voor
deze campagne ‘Stop Italy – Libya Memorandum’.

– Persbericht Stop the War on Migrants