Achtergrondinformatie voor het komende PGB-debat

Een bijdrage van reageerder Jan

Ervan uitgaande dat we allemaal überhaupt nog zorg op een redelijk niveau willen hebben:

Langdurige zorg is een complexe materie, laten we voorop stellen dat ieder die hiervoor in aanmerking wil komen een procedure bij het CIZ moet doorlopen. Dit is een overheidsinstelling die landelijk gelijkluidende criteria hanteert voor de toegang tot de zorg zoals bedoeld in de AWBZ. De indicatiestellers van het CIZ leggen de aanvraag, vaak begeleid door een aanbeveling van een arts, langs de meetlat van de wet. Hier wordt zeer rigide naar gekeken. Bijvoorbeeld haar kammen 3 minuten, tanden poetsen 5 minuten enz. enz. Het totaal wordt het geïndiceerde aantal uren waar iemand recht op heeft. We kunnen dus stellen dat iemand die toegang heeft tot AWBZ-zorg ook daadwerkelijk iets onder de leden heeft, laat hier geen discussie over zijn.

Als je toegelaten bent kan je kiezen hoe je de zorg wilt ontvangen; via de reguliere weg (Zorg In Natura of ZIN) of zelf regelen met een PGB. Veruit het grootste deel van de mensen die aanspraak maken op AWBZ-zorg kiezen voor ZIN. Deze ZIN wordt door de collectieve zorgverzekeraars op grote schaal ingekocht bij de diverse erkende zorginstellingen. Een zeer klein percentage van het totale zorgbudget wordt door de zorgverzekeraars via het zorgkantoor als PGB ter beschikking gesteld aan de budgethouders. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden, deze zijn te vinden op de website van de belangenvereniging www.pgb.nl. Het is natuurlijk wel zo dat de grote zorginstellingen aan veel eisen moeten voldoen, dus de tarieven die aan de zorginstellingen worden uitgekeerd liggen zo’n 20 à 25 procent hoger dan de tarieven die gelden voor het PGB.

De keuze. Mensen die ervoor kiezen hun zorg zelf te regelen krijgen op hun eigen bankrekening maandelijks een toelage gestort, het PGB, de hoogte afhankelijk van het aantal uren dat geïndiceerd is. (google ‘tarieven PGB 2011’ voor de exacte bedragen). Op dit uitgekeerde bedrag wordt een eigen bijdrage vooraf ingehouden.

De inkoop. Je mag als budgethouder dus zelf zorg inkopen. Hier zitten wat haken en ogen aan: incidentele opdrachten dienen door budgethouder en -ontvanger aan de belastingdienst/zorgkantoor te worden gemeld. Bij langdurige verzorging, meer dan drie dagen per week, is er sprake van een arbeidsrelatie, de budgethouder is dan werkgever en moet loonheffingen, pensioen en andere premies afdragen.

De fraude. Dit is ontzettend moeilijk omdat het zelfbeschikkingsrecht  ten grondslag aan de regeling ligt. Er wordt dus een bepaalde vrijheid van interpretatie gegeven om zelf je eigen zorg in te kopen. Dus iemand met kanker die door de chemokuur zijn vingers niet meer goed kan gebruiken krijgt een indicatie voor persoonlijke verzorging, zeg billen wassen, maar heeft liever dat er in huis meegeholpen wordt omdat de concentratie weg is en de handen niet meer willen. De puristen zeggen “fraude”, maar een ziekte gaat vaak sluipend en op zo’n manier een band met iemand opbouwen is ook belangrijk.

Als er aan een argeloze budgethouder 40 of 50 euro per uur wordt gerekend en er komt ongediplomeerd personeel dat 3 euro per uur uitbetaald krijgt, tja dan is het best frauduleus te noemen. Een bemiddelingsbureau zonder zorgpersoneel in dienst maar dat wel een commissie rekent aan personeel en cliënt voor ieder gewerkt uur; dubieus. Een arts die met valse verklaringen iemand in een hogere categorie probeert  te krijgen, die valt regelrecht onder het medisch tuchtrecht. Iedere regeling lokt boerenslimmigheidjes uit en het is aan de overheid om dit zoveel mogelijk in juiste banen te leiden. Hiervoor zijn er instanties zoals het zorgkantoor, de belastingdienst, de fiod, het CIZ of zelfs de politie. Het is natuurlijk onzin dit soort verdachtmakingen op het bordje van de budgethouders te gooien.

Het basisidee van de regeling PGB is prima en heeft in 15 jaar zijn nut bewezen. Het  stimuleert werkgelegenheid, biedt kleinschalige zorg op maat en een goedkoop alternatief voor de dure instellingen.                                                                                                                                           Nadenken over de vorm, de instroom, de controle en de hoogtes van de bedragen is allemaal prima.

Afschaffen is geen optie, het is geen bezuiniging en draagt niet bij aan de kwaliteit van zorg.

10 gedachten over “Achtergrondinformatie voor het komende PGB-debat”

 1. Voor de Jongere wiens ouders de zaken beheren , zoals mijn autistische zoontje van 5 is de situatie nog wat complexer , Er zijn de “gewone Kinder Dag Centra ” die vallen onder zorg in Natura , maar zijn breder in hun focus dan alleen Autisme , en missen dus kennis , en dan zijn er een paar specialistische centra , alleen gefocussed op jeugdig autisme , die draaien op PGB en een flinke ( in ons geval onbetaalbare ) eigen bijdrage… Als de PGB’s straks verdwijnen verdwijnt ook die zorg op maat waarvoor ik graag het geld had gehad

 2. Weer typisch Nederlands: Een regeling is niet helemaal goed doordacht, er komen onregelmatigheden voor, er wordt niet of onvoldoende gehandhaafd . . . dus wat doen we . . . de hele regeling gaat op de schop. Terwijl we door betere handhaving, controle en boerenverstand het gros van de onregelmatigheden kunnen tegengaan en vervolgens met minimale aanpassingen wel een optimale regeling zouden hebben. Maar ja . . . waarom makelijk doen als het moeilijk kan.

 3. Da’s ook toevallig ik heb vandaag nog een poging tot rijmen gedaan met een verwijzing naar Aads blog.

  Ons kunt u niets verwijten
  want wij hebben er voor geleerd
  daarom zal het ons niet spijten
  want wij doen nooit iets verkeerd

  U de kiezer heeft uw kans genomen
  en heeft uw keuze gemaakt
  tsja dat krijg je van het dromen
  en word je in de portemonnee geraakt

  Stukje bij beetje zijn ze aan het breken
  wat eens werd opgebouwd
  zo had u het nog niet bekeken
  u heeft weer eens de verkeerde vertrouwd

  Ja zo gaat het nu al eeuwen
  maar u wilt het maar niet leren
  straks weer keihard schreeuwen
  terwijl u alleen het tij kunt keren

 4. Update :
  vanochtend stonden leden van belangenvereniging Per Saldo op het binnenhof om alternatieve plannen aan de ministers te overhandigen.
  quote:
  Daar waar elke actievoerder wordt weggestuurd, mocht Per Saldo blijven staan. Directeur, bestuurslid en twee medewerkers spraken alle ministers aan, die allemaal bleven staan en ons verhaal aanhoorden met de belofte naar het alternatieve plan te zullen kijken.

  Niet van de ernst doordrongen
  Opvallend was een meerdere keren gehoorde reactie van ministers: ‘Ja, maar die meneer en mevrouw in de rolstoel vallen niet onder deze plannen hoor.’ De ernst lijkt niet helemaal tot hen door te dringen, want ook zij verliezen hun pgb met deze plannen.

  unquote….

  Sjonge jonge, ons vakkundig en bekwame kabinet staat voor ons paraat…ahum.

 5. Nou ’t is gebeurd he………..het PGB gaat op de schop….

  Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit allang voorgenomen was, gisteren in het nieuws en vandaag een besluit.

  Mijn huisarts zei het mij een paar maanden geleden al: wij huisartsen houden ons hart vast voor minister Schippers, die staat niet bekend om haar kundigheid in het medische wereldje.

  Er zou een officiële gezondheidswaarschuwing voor dit kabinet moeten komen.

 6. hoi,er zijn veel zorgverleners die voor een bemiddelingsburau werken.en die vragen grote bedragen tot wel 80euro per uur.en dan moet de zorgverlener van de budgethouder ook nog betaald worden.want die moeten natuurlijk voor de budgethouder zorgen.en dat komt voor rekening voor de budgethouder allemaal.je snapt dan wel natuurlijk hoe duur dat is.mijn standpunt is gooi die bemiddelingsburau’s er uit.dan kan de zorgverlener rechtstreeks voor de budgethouder werken.en dat zal meer besparing opleveren als de regering denkt.dan kan iedereen zijn PGB behouden.en kunnen we als budgethouder nog een beetje een fatsoenlijk leven hebben.laat de regering hier maar eens naar kijken.dan zullen ze op kijken wat ze daar mee besparen.

 7. @#9 – Greet dat is de kern van mijn betoog, de regeling is prima maar het is aan de overheid om deze in goede banen te leiden. Nu is gebleken dat de overheid vindt dat ze er te weinig invloed op hebben dus schaffen ze het grotendeels af, je kan je afvragen of het gemakzucht is
  .
  Ik weet het niet, da’s het moeilijke want bij zelfbeschikking zit je ook weer niet op een overheid te wachten die over je schouder meekijkt.

  Aan de andere kant is één van de regels van PGB dat je als budgethouder verantwoordelijk bent voor het inkopen van kwalitatief verantwoorde zorg, dus zorgaanbieders die meer complexere zorg kunnen aanbieden zijn hierbij noodzakelijk.

  Dat er in de loop van de tijd bureaus ontstaan zijn die hier op allerlei manieren overal allerlei commissies tussen stoppen, volgens mij had het zorgkantoor hier al veel eerder kunnen ingrijpen.

Reacties zijn gesloten.