Ach gossie………… Helemaal de reformatie oorlogen vergeten mijnheer Voordewind ?

Even een snelle reactie dan maar op het artikel van Ralph. Geen tijd om helemaal in te loggen nu.

Mijnheer Voordewind is een beetje dom als hij denkt dat de reformatie zonder bloedvergieten gepaard ging :

De Reformatieoorlogen

Maar ja….. Hij weet schijnbaar ook niet dat het grote schisma binnen de islam al eeuwen voortduurt, evenmin weet hij dat er wel degelijk een enorm debat gaande is in de islamitische wereld. Tussen conservatieve enge figuren en de vernieuwers.

Katholieken vs. Protestanten….. Komt u dat wellicht bekend voor mijnheer Voordewind ?

Ongelofelijk hoe kort het geheugen van christenen is.