Aantal dode biggen dat sterft op de boerderij groeit naar zes miljoen

varkens in noodZes miljoen varkens per jaar sterven nog voor de slacht, vaak onder erbarmelijke omstandigheden. In 2009 kwam het ministerie met een plan van aanpak om de biggensterfte terug te dringen. Toch blijkt uit nieuwe cijfers dat de situatie juist verslechterd is. In 2015 stierven er zelfs 400.000 varkens meer dan in 2014. Varkens in Nood start een campagne om de biggensterfte alsnog terug te dringen.

blik in kraamstalSteeds meer biggetjes per worp
Een belangrijke oorzaak is dat er steeds meer biggetjes per worp geboren worden. In de natuur krijgt een zeug gemiddeld 6 biggen per jaar, in de vee-industrie zijn dat er meer dan 30 en dit aantal blijft groeien. Hoe groter de worp, hoe zwakker de biggen en hoe hoger de biggensterfte. De zwakke biggetjes liggen vaak uren- of dagenlang te creperen of worden door de boer doodgeslagen. Dat gaat niet altijd goed met als gevolg dat sommige biggen half levend op hun dode broertjes en zusjes belanden.

Overheid en supermarkten moeten hun verantwoordelijkheid nemen
Hans Baaij, directeur van Varkens in Nood: “De enorme sterfte onder biggen is één van de grote misstanden in de varkenshouderij. Varkensboeren zien deze ellende dagelijks, maar zwijgen. Het plan van aanpak van de overheid uit 2009 heeft gefaald. Ik hoop dat de Nederlandse supermarkten niet langer accoord gaan met dat hun leveranciers zo omgaan met dieren en dat er zo snel mogelijk normen worden opgesteld. Dat kan het beste via het Beter Leven Keurmerk waar de meeste supermarkten bij zijn aangesloten. Ook moet de overheid op Europees niveau afspraken maken over beperking van het aantal biggen per zeug per jaar en een maximum stellen aan het aantal dieren dat op de boerderij sterft.”

Plan uit 2009 heeft gefaald
In 2009 publiceerde Varkens in Nood schokkende beelden van halfdode, creperende biggen in een kadaverton langs de kant van de weg. Onder druk van minister Verburg van landbouw werd de werkgroep Bigvitaliteit opgericht om de biggensterfte terug te dringen. Doel was om uiterlijk in 2018 de biggensterfte te hebben teruggedrongen tot 10,5%. Tot en met 2013 publiceerde de stuurgroep regelmatig hun bevindingen op de website. De biggensterfte daalde iets. Maar sinds 2013 is er niets meer van Bigvitaliteit vernomen en is de biggensterfte drastisch gestegen.

Campagne tegen biggensterfte
Varkens in Nood start een nieuwe campagne om de biggensterfte alsnog terug te dringen. Op www.varkensinnood.nl kan men een petitie tekenen met een oproep aan de overheid om een einde te maken aan het creperen van de biggen.

Toelichting
In 2015 werden 35,7 miljoen biggen geboren. Hiervan waren 2,7 miljoen al dood bij de geboorte. Van de 33 miljoen levend geboren biggen stierven 4,5 miljoen in de eerste levensweken (13,8%) en 1,5 miljoen varkens (ruim 4%) op latere leeftijd. Het aantal varkens dat voor de slachtleeftijd (circa 5-6 maanden) sterft, komt uit op 6 miljoen (circa 18%). In 2014 was dit nog 17,4%. Ten opzichte van 2014 een stijging van 400.000 dode dieren.