Aanslag op Doegina opgeëist

De aanslag op Darya Doegina is opgeëist door een organisatie die zich het “Nationale Republikeinse Leger” noemt. Niemand schijnt ooit van deze club gehoord te hebben, dus – zoals gebruikelijk – FWIW. De groep zegt door te zullen gaan totdat Poetin afgezet is, wat natuurlijk een nobel doel is.

De verklaring vertaald (ontleend aan twitteraccount Isa Yusibov @Isa_Yusibov):

“Wij, Russische activisten, militairen en politici, nu partizanen en strijders van het Nationale Republikeinse Leger, staan op tegen oorlogsstokers, rovers en onderdrukkers van de volkeren van Rusland!

We verklaren president Poetin tot machtsoverweldiger en oorlogsmisdadiger die de grondwet heeft aangepast, een broederoorlog tussen de Slavische volkeren heeft ontketend en Russische soldaten de zinloze dood in heeft gestuurd.

Armoede en doodskisten voor sommigen, paleizen voor anderen – al dit is de essentie van zijn beleid. Wij geloven dat mensen van wie de rechten ontnomen zijn het recht hebben om in opstand te komen tegen tirannen. Poetin zal door ons worden afgezet en vernietigd!

Ons doel is om de vernietiging van Rusland en zijn buren te stoppen, om de activiteiten te stoppen van een handvol Kremlin-zakenlieden die ons rijkdom leegzuigen en misdaden plegen in binnen en buiten het land.

We verklaren dat functionarissen van de regering van de Russische Federatie en regionale overheden medeplichtig zijn aan deze overweldiging. Degenen die hun bevoegdheden niet neerleggen, zullen door ons worden vernietigd.

We bestempelen zakenlui die hun geld verdienen met corruptie en connecties met ambtenaren – als verraders van het moederland. Die mensen en hun eigendom die zich niet bekeren en niet in het openbaar uitspreken tegen deze regering en haar oorlog zullen we vernietigen.

We verklaren mensen in de machtsstructuren als handlangers van de overweldiger. Degenen die hun handen niet neerleggen en hun schouderbanden afdoen, zullen door ons worden vernietigd.

We geven aan dat we militaire vrachten en de ladingen van degenen die geld verdienen in de oorlog zullen vernietigen. We herinneren ons de bombardementen op huizen in Rusland die Poetin aan de macht brachten.

We weten dat het regime niet zal stoppen bij een van de meest gruwelijke misdaden. En wij verklaren: wij voeren alleen acties uit tegen personen met macht. We zullen geen burgerobjecten en burgers aanvallen.

Als Poetins veiligheidstroepen aan provocaties doen en de slachtoffers aan ons toeschrijven, geloof ze dan niet! We roepen de soldaten van het Russische leger op om te stoppen met schieten op onze broeders uit andere landen – Georgië, Syrië etc.

We roepen alle Russen op om zich bij onze gelederen te voegen en de wit-blauw-witte vlag van het nieuwe Rusland te hijsen in plaats van de driekleur die door de regering van Poetin te schande is gemaakt.

We roepen degenen die bereid zijn te vechten op om ons voorbeeld te volgen en dit onmenselijke, hypocriete en anti-volksregime omver te werpen!

Wij vinden het onaanvaardbaar dat Russen over de hele wereld zijn belasterd vanwege oorlogsmisdaden die zijn gepleegd door degenen die noch nationaliteit noch vaderland hebben, en die alleen van geld en macht houden.

De wereld is geen vijand van Rusland en Rusland is geen vijand van de mensheid, en we zullen dit met daden bewijzen. We zullen bescherming bieden aan iedereen die onze oproep volgt.

Iedereen die ons programma uitvoert tot de regime change is vrijgesteld van aansprakelijkheid volgens de wetten van de overweldiger. Na onze overwinning zullen we onmiddellijk iedereen vrijlaten die illegaal is veroordeeld door de Poetin-autoriteiten.

We zullen vrijheid geven aan alle volkeren die in Rusland wonen en een nieuwe samenleving opbouwen – een samenleving zonder oligarchen, zonder corruptie, zonder willekeur van ambtenaren, zonder vernederende armoede.

Een samenleving waarin iedereen wordt beloond naar zijn werk. Maatschappij zonder oorlogen en geweld. Een samenleving waarin de macht aan het volk zal toebehoren.

Waar burgers hun eigen leiders zullen kiezen en zelf het leven van hun steden en dorpen zullen organiseren. Een samenleving waarin de heersers geen mensenlevens kunnen opofferen voor hun eigen grootsheid, maar zullen nadenken over zaken.

Onderwijs, geneeskunde, wetenschappelijke vooruitgang. Een samenleving waarin iedereen trots zal zijn dat hij op het grondgebied van Rusland is geboren en er wil leven! Lang leve het vrije Rusland! Waar je ook bent – vecht zoals wij, vecht met ons, vecht beter dan wij!

Laten we ons moederland reinigen van vuil! De overwinning zal van ons zijn!”

– Uitgelichte afbeelding: Sergei Kirov. De moord op Kirov in 1934 was voor Stalin aanleiding de Grote Terreur te ontketenen – By Mikhail Mikhaylovich Kalashnikov – http://vvfoto.shpl.ru/spisok.html, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93266451

Andere afbeelding: Door Homo Paparaccis – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=115913842 (demonstratie in Tbilisi)