900 gemeentelijke verordeningen niet rechtsgeldig

Van de in totaal 5500 verordeningen die gemeenten in de maanden november en december 2014 gepubliceerd hebben, zijn ruim 900 niet rechtsgeldig. Alle gemeenten zijn verplicht om hun verordeningen te publiceren op officiëlebekendmakingen.nl of op de eigen website. 163 gemeenten hebben dat nagelaten. Dat blijkt uit onderzoek van het adviesbureau Daadkracht. 132 gemeenten hebben volgens het adviesbureau hun verordeningen zelfs helemaal niet gepubliceerd.

De nalatigheid van gemeenten is het pijnlijkst wanneer het  belastingverordeningen betreft. Belastingverordeningen vormen de basis waarop gemeenten belastingen of leges heffen. Volgens de Wet Elektronische Bekendmaking is een niet of onjuist gepubliceerde verordening niet rechtsgeldig. In theorie zou de rechter kunnen zeggen dat er geen wettelijke basis bestond voor de belastingheffing en dat gemeenten verplicht zijn het geïnde bedrag terug te storten. Het behoeft geen betoog dat dit voor de getroffen gemeenten een financiële ramp zou zijn. Naar alle waarschijnlijkheid zal het bij onjuist gepubliceerde verordeningen niet zo’n vaart lopen. Gemeenten die écht grof in de fout zijn gegaan door helemaal niets te publiceren hebben meer reden zich ongerust te maken. simpindex

Daadkracht heeft de namen van de gemeenten niet gepubliceerd, juist omdat de financiële gevolgen voor deze gemeenten verstrekkend kunnen zijn.

Bron: Binnenlands Bestuur