5 februari – Rede en debat

Bijgaand artikel verscheen eerder op de website van GroenLinkser H. Groen

We staan als GroenLinks aan de vooravond van misschien een van de belangrijkste congressen in lange tijd. De Afghanistan missie zal de hoofdrol spelen, al dienen we niet te vergeten dat de komende periode om meer draait. We staan ten eerste aan de vooravond van de Provinciale verkiezingen. De diverse mails die nu worden rondgestuurd, vind ik wel verontrustend.

Afghanistan debat.
Dat het besluit van de fractie omstreden is behoeft geen verdere toelichting. De afgelopen dagen zijn de verschillende kamerleden om die reden actief in het land om hun standpunt toe te lichten. De eerste reacties hierover zijn wisselend. Duidelijk is wel dat de fractie niet lichtzinnig tot een besluit is gekomen.

Kijk ik echter naar de verschillende mails die ik van partijleden krijg toegezonden, dan bekruipt mij een geheel ander gevoel. Daarbij vraag ik mij af wat die specifieke leden tot doel hebben? Ik zal u de specifieke content besparen, maar meerdere zijn eerder bezig om hun ongenoegen af te reageren en bezig met een headhunt, in plaats van open te staan voor het debat.

Nog altijd is bij meerdere van die leden niet duidelijk dat wij als GroenLinks een civiele politiemissie als standpunt hebben opgenomen en daarmee de fractie hebben gevalideerd om dat te verwezenlijken. Ja, je kan het debat aangaan of de komende missie werkelijk civiel zal zijn en je kan je afvragen op welke wijze invulling wordt gegeven aan de garanties. Maar dat is toch heel wat anders om nu ineens hard te spelen op de man / vrouw en te stellen dat zij nooit hadden mogen instemmen met een missie in Afghanistan. In zulks geval had het congres de vorige keer het standpunt moeten verwerpen, zodat het uit het programma was gehaald.

Coalitie.
Ook schiet het bij velen blijkbaar dwars dat met dit besluit er wordt samengewerkt met de door velen verfoeide rechtse coalitie. Daarin staan zij niet alleen. Ook ik zie liever gisteren dan vandaag dit kabinet vertrekken. De vraag is echter of het zinvol en succesvol is omwille van deze opvatting, elke samenwerking met deze coalitie te blokkeren.

Want gesteld dat wij als GroenLinks of de andere oppositie partijen, de coalitie overal in blokkeren. Wat levert dat op? In elk geval zal je als oppositie weinig tot niets van je eigen standpunten realiseren. Dat spelletje zal over en weer gespeeld worden. Tevens zal het coalitie / gedoogblok zich alleen maar versterken. Je schept een wij-zij verhouding en met elke blokkade versterk je deze alleen maar. Door boven dit soort machtsspelletjes uit te stijgen, ontwijkt de fractie deze onaangename verhouding, waar niemand baat bij heeft.

Coalities vallen zeldzaam over de uitgestoken voet van de oppositie, maar des te vaker over hun eigen interne strubbelingen. Deze strubbelingen zijn meestal gelegen in onenigheid over beleid en standpunten. Zoals nu in het Afghanistan debat. De PVV had de populistische koers gekozen en is tegen de missie. Al was zij niet tegen de financiering van een missie. Daar voert de PVV ook nog eens een dubbel spel. Wat belangrijker is, is dat de PVV in deze buitenspel is gezet. De rol van de PVV in het spel is verkleind, terwijl Wilders eigenlijk graag vanaf de zijlijn de touwtjes in handen wilt hebben. Dat zal de onderlinge verhoudingen tussen de 3 partijen niet verbeteren. Over deze molshoop zal de samenwerking niet struikelen, maar het doet ongetwijfeld pijn. Wilders is niet geslaagd in zijn opzet om de missie te blokkeren en laat daarmee opnieuw zijn achterban in de kou staan. En als er maar genoeg molshopen zijn, breekt deze coalitie zoals ook het vorige kabinet is gebroken.

Congres.
Ik geloof ook niet dat de missie werkelijk civiel blijft of dat deze inderdaad zo succesvol zal zijn. Een belangrijke vraag die ik mij stel en ook richting de fractie; Hoe gaan we de garanties hard maken en hoe en op welk moment beslis je dat de stekker eruit moet. Ik zou graag zien dat het congres zich richt op dit soort inhoudelijke vragen en zich niet richt op de personen in de fractie. En zeker niet de headhunt die door sommigen wordt ondernomen. De verschillende meetings in het land laten wel zien dat de fractieleden integer en vanuit hun overtuiging hebben gehandeld.

Provincie.
De komende verkiezingen gaan over de provincie. Over provinciaal beleid. Over de inrichting van de provincie, natuur en milieu, infrastructuur, woningbouw etc. De rechtse partijen verheffen dit maar al te graag tot een nationaal debat omdat zij vrezen geen meerderheid te krijgen in de 1e kamer. Meegaan in die teneur is niet alleen hun valse uitgangspunt bevestigen, maar je versterkt eveneens de tegenstellingen. Geheel negeren van dit feit gaat vanzelfsprekend niet, maar laten de oppositie partijen vooral hun eigen verhaal vertellen en aangeven waarom het werkelijk draait, dan dat we ons laten meesleuren in de ‘spinning’ van de rechtse partijen.

Ik wens alle GroenLinks leden a.s. zaterdag veel wijsheid en vooral bedachtzaamheid toe. Moge rede en debat de boventoon voeren.

16 gedachten over “5 februari – Rede en debat”

 1. Goed verhaal, op het laatste deel na. Natuurlijk gaat het er bij deze verkiezingen wél om of dit kabinet alsnog de voet dwars gezet kan worden of niet.

 2. ranzig 😥 collaboreren om af en toe een politieke broodkorst toegeworpen te krijgen 😥

 3. Ach, GroenLinks stemde in 1999 al in met het bombarderen van Kosovo en daarmee voor de wording van een etnisch gezuiverde narco- en orgaanhandelarenstaat Kosovo.
  Dus grote liefde voor papaverparadijs Afghanistan onder NAVO-protectie.zal een rol gespeeld hebben.
  Nee dat besluit was niet lichtzinnig. “Indië los van Holand nu!” – dat was eens maar nooit weer.

 4. met het bombarderen van Kosovo

  Oeps – Servië was natuurlijk de bedoeling.

 5. @Hein, ik lees bij de ‘voorstanders’ ook voortdurend dat de fractie zo integer heeft gehandeld.
  Dat is toch geen criterium? Het zou er nog bij moeten komen dat de fractie niét integer zou handelen!

  Ik vind juist dat er enorm op inhoud wordt gedebatteerd. Ook gisteravond in Amsterdam was dat het geval. En dat nu duidelijk wordt waar dit in feite over gaat: in hoeverre is er communicatie mogelijk tussen de fractie en de rest van de partij?
  De fractie stelt dat men zich heeft laten adviseren door een groot aantal mensen. Daar weten vele partijleden die van advies zouden hebben kunnen dienen, niets van. Ook de Werkgroep Midden-Oosten heeft het over zeer moeizame contacten, in hun brief op de website van GroenLinks. Wat is waar?

  Er is dus een probleem.

 6. Groen‘Links’ was niet alleen pleitbezorger van de bombardementen op Servië het zette zich daarna ook in voor een onafhankelijk Kosovo. Met name Joost Lagendijk, die namens Groen‘Links’ in het Europees Parlement zat, liep er het vuur voor uit zijn sloffen.

  Niet omdat Kosovo een etnisch gezuiverde narco- en orgaanhandelarenstaat moest worden. Wie Kosovo zegt, zegt camp Bondsteel. Camp Bondsteel is de grootste Amerikaanse legerbasis buiten de States. Het stof van de bombardementen op Joegoslavië was nog aan het neerdalen, toen de Amerikanen begonnen deze legerbasis uit de grond te stampen bij Urosevac. Het kan dus haast niet anders dan dat de plannen hiervoor al klaargelegen hebben voor er één bom was gevallen.

  Camp Bondsteel beslaat een oppervlakte van 386 hectare. Het is zo groot dat het een binnenstad, een stadscentrum en uptown districten heeft. Op de basis zijn ongeveer zevenduizend militairen gelegerd. Camp Bondsteel is het hoofdkwartier van de Multinational Task Force East. Amerika is ervan beschuldigd de basis te gebruiken als een geheime gevangenis. Alvaro Gil-Robles, Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van Europa omschreef het kamp in 2005 als een ‘kleinere versie van Guantánamo’.

  En onze Joost werd als blijk van erkentelijkheid voor zijn inspanning om het Amerikaanse protectoraat Kosovo mogelijk te maken, uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de onafhankelijkheidsverklaring van dit land. In een interview met de Volkskrant verklaarde hij toen stoer dat hij het altijd zo fijn had gevonden dat je het in Kosovo gewoon kon realen en dealen zonder gezeur; zonder kritische politici of journalisten die je voor de voeten liepen, kortom zonder democratische controle.

  Dat moet Jolanda Sap jaloers maken.

 7. @7, het valt weinig toe te voegen om de opgezette (rechts-liberaal) poppetje “GroenLinks” te doen ontmaskeren. GroenelijkRechts.

  Ik vind het een aanfluiting voor de gewone burger dat ze nog durven zichzelf naast Groen (dat zijn ze wel want niet van deze aardbol met hun oorlogszuchtige beslissingen en geen verstand voor de realiteit) ook “Links” te noemen. Er kan geen sprake meer van Links zijn, vooral na de laatste beslissing om de oorlogsmissie, die een politiemissie is in zoverre dat nu Groen – Links is.

  En Hans Groen – we zijn niet onderontwikkeld: Wilders heeft 100% zijn plan uitgevoerd dankzij de kennis van tevoren dat GroenelijkRechts zal ALTIJD met de oorlog instemmen, mits prachtig klinkende voorwaarden door deze kabinet beloofd.

  Ik zou zeggen, hou op met ons voor de gek houden, dat mag je alleen met je eigen mensen doen, want dat laten ze je nog toe.

 8. Sluwe en gewetenloze mensen zullen altijd weg kunnen komen met het verhaal dat er verkiezingen op aankomst zijn.

 9. Misschien was ik te subtiel in #3, komt wel vaker voor.
  De Nederlandse koloniale oorlog van ’45-’49 heette ook een politiemissie.

 10. @9
  Achteraf ineens de feiten omdraaien om zo het gelijk van wilders te bewijzen is een nogal zwakke manier van argumenteren. Achteraf kan je altijd feiten en opvattingen zo rangschikken dat je je gelijk haalt. Feit is dat bij de aanloop in dit debat, de fractie van GL tegen was en niet zou instemmen. Het eerste voorstel van rutte maakte het nog erger waardoor de fractie bijna de handdoek in de ring had gegooid. Rutte wist zich geen raad, en Wilders wreef in zijn handen. Kunduz zou niet gebeuren want GL zou niet instemmen. Eenieder in DH ging ervan uit dat Rutte een bloedneus zou halen. De vraag was alleen hoe hard zou Jolande slaan.

  GroenLinks heeft zich echter gerealiseerd dat zij als indiener van de motie ook een verantwoordelijkheid had om het uiterste te proberen om haar eigen motie veilig te stellen. Er liggen nu een hele serie garanties en uitsluitingsclausules, die waarborgen dat de missie civiel blijft. Wordt aan een van deze niet voldaan, dan trekt GL zijn steun in. Dat is gisteren op het congres nog eens benadrukt. GL kan op zich niet de missie zelfstandig laten beëindigen, maar Rutte heeft dan wel een groot probleem. Als hij politiek wilt overleven dan hij heeft hij weinig keus om mee te gaan met GL.

  Wilders ondertussen, kan alleen maar machteloos van de zijlijn toekijken hoe GL de regie in handen heeft en niet hij. Wilders had zijn kiezers beloofd dat er geen missies meer zouden komen. Hij heeft dus voor de volle 100% gefaald.

  @7
  Je legt niet bewezen relaties tussen de situatie in Kosovo en Joost. Zo kan ik elk persoon elk complot wel in de schoenen schuiven. Tendentieus en zwak.

  @5
  Dat probleem heeft het bestuur ook erkend en op grond daarvan zelf een motie voorgelegd om dit aan te pakken. Die motie is ook aangenomen.

 11. Ik ben het wel eens met het standpunt van GL.
  1- Ze helpen het zittende kabinet aan een meerderheid
  2- De vorming van een links oppositieblok tussen SP-PVDA-GL is weer helemaal van de baan
  3- Zodra er een standpunt moeten worden ingenomen ligt de hele partij met elkaar overhoop
  4- Laten we eerlijk zijn, ze steunen een gevechts-missie (ook de pacifisten van de bloedgroep PSP) en verkwanselen hun eigen idealen
  5- De top legt haar eigen wil op aan de partij, ondanks dat de 80% van de partij tegen de missie heeft gestemd. Dit geeft toch ineens een ander beeld van een partij die zich moreel superieur acht en de PVV gebrek aan partijdemocratie verwijt. Het functioneren van GL geeft weer een heel nieuwe invulling aan het begrip partijdemocratie, nl natuurlijk mogen jullie leden jullie mening geven, maar wij van de partijtop doen ons eigen zin.

  Kortom klasse GL

 12. @ #12 “Er liggen nu een hele serie garanties en uitsluitingsclausules, die waarborgen dat de missie civiel blijft. Wordt aan een van deze niet voldaan, dan trekt GL zijn steun in. Dat is gisteren op het congres nog eens benadrukt”

  Lol. Ten eerste hebben de GroenWhatever sukkels zich blij laten maken met een dooie mus, al die beloftes en toezeggingen van Rutte en Rosenthal stellen geen moer voor. Het zijn niets meer dan loze beloftes.
  Ten tweede, zelfs al zou GroenWhatever de steun later intrekken, wat voor zin heeft dat??? De troepen zijn al daar en ze zullen heus niet zomaar teruggetrokken worden alleen omdat GroenWhatever z’n steun intrekt.
  Als deze hele toestand wat bewezen heeft dan is het wel dat GroenWhatever niet thuishoort in het linkse kamp en ook nog eens enorm naief is. Ongeveer een half miljard euro wordt verspild in Afghanistan alleen maar om de Amerikanen te pleasen en te bewijzen dat wij nog steeds hele goeie schoothondjes v.d. Yanks zijn. Dat geld had veel beter gebruikt kunnen worden in het hoger onderwijs.

 13. @12, in een discussie het woord “zwak” herhaaldelijk gebruiken, geeft blijk dan dat je niet in staat ben op het inhoud van de argumenten van je tegenstanders in te gaan. Je moet dus tegenover inhoudelijke argumenten neerleggen. `Zwak` telt hierbij niet als antwoord, meer als toegeven dat je geen raad meer weet,

  Overigens aan de hand van dit voorbeeld zou ik de eventuele lezers willen wijzen dat precies dit woord `zwak` door de Wilders aanhang herhaaldelijk gebruikt wordt als ze in een discussie geen argumenten meer hebben.

  Kom op Hans, je kan zeker beter.

 14. hans groen Schreef:

  @9
  Achteraf ineens de feiten omdraaien om zo het gelijk van wilders te bewijzen is een nogal zwakke manier van argumenteren. Achteraf kan je altijd feiten en opvattingen zo rangschikken dat je je gelijk haalt. Feit is dat bij de aanloop in dit debat, de fractie van GL tegen was en niet zou instemmen. Het eerste voorstel van rutte maakte het nog erger waardoor de fractie bijna de handdoek in de ring had gegooid. Rutte wist zich geen raad, en Wilders wreef in zijn handen. Kunduz zou niet gebeuren want GL zou niet instemmen. Eenieder in DH ging ervan uit dat Rutte een bloedneus zou halen. De vraag was alleen hoe hard zou Jolande slaan.
  GroenLinks heeft zich echter gerealiseerd dat zij als indiener van de motie ook een verantwoordelijkheid had om het uiterste te proberen om haar eigen motie veilig te stellen. Er liggen nu een hele serie garanties en uitsluitingsclausules, die waarborgen dat de missie civiel blijft. Wordt aan een van deze niet voldaan, dan trekt GL zijn steun in. Dat is gisteren op het congres nog eens benadrukt. GL kan op zich niet de missie zelfstandig laten beëindigen, maar Rutte heeft dan wel een groot probleem. Als hij politiek wilt overleven dan hij heeft hij weinig keus om mee te gaan met GL.
  Wilders ondertussen, kan alleen maar machteloos van de zijlijn toekijken hoe GL de regie in handen heeft en niet hij. Wilders had zijn kiezers beloofd dat er geen missies meer zouden komen. Hij heeft dus voor de volle 100% gefaald.
  @7
  Je legt niet bewezen relaties tussen de situatie in Kosovo en Joost. Zo kan ik elk persoon elk complot wel in de schoenen schuiven. Tendentieus en zwak.
  @5
  Dat probleem heeft het bestuur ook erkend en op grond daarvan zelf een motie voorgelegd om dit aan te pakken. Die motie is ook aangenomen.

  mooi stukje geexcuustruus , als er straks fotoos van dode kinderen uit Kunduz komen kan je trotsch zeggen : Daar heeft mijn partij aan meegewerkt !!!!!

Reacties zijn gesloten.