4 mei 2015

Verwarrend is, dat men met enige regelmaat mensen tegenkomt met wie men het politiek fundamenteel oneens is, maar die men toch best graag mag.

Nu het weer 4 mei is vraagt men zich wel eens af op wie men zou kunnen rekenen in een extreme situatie als de bezetting van de jaren veertig. Waarschijnlijk zou het een situatie zijn die tot heel rare verrassingen zou leiden waar het de mensen op wie men kan vertrouwen en op wie niet betreft. Het is iets wat mensen vaak al in veel minder ernstige situaties met ziekte en dergelijke ervaren. Maar ook qua politieke overtuiging zou het wel eens verrassend kunnen uitpakken denk ik. Als het om elementair menselijke waarden gaat spelen er soms ineens andere dingen, zowel in positieve als negatieve zin.

Als ik lees of hoor over de onvoorstelbare moed die mensen destijds ten toon hebben gespreid in het oog van de verschrikkelijke terreur van de Duitsers weet ik beslist niet of ik die zelf op had kunnen brengen. Misschien kun je in een situatie terecht komen waarin je niet anders meent te kunnen, maar ik kan me heel goed voorstellen dat ik ervoor zou terugschrikken.

Een deel van je politieke tegenstanders hebben net zo goed als jij een eerlijke en vreedzame samenleving voor ogen, alleen menen ze dat die op een heel andere wijze bereikt moet worden. Dat heeft deels te maken met de omgeving waarin men opgroeit en hoe men opgevoed wordt. Ik weet wel dat wij politiek rechts hier grotendeels compleet door het riool spoelen. En terecht. Vooral waar het politici betreft, want die weten doorgaans verdomd goed waar ze het over hebben, en welke gevolgen het heeft.
Maar ach, dat bijvoorbeeld die kleine zelfstandige, die nauwelijks het hoofd boven water kan houden, helemaal gallisch wordt van de belastingen die hij moet betalen en alle reglementen waar hij rekening mee moet houden en daarom dan maar VVD stemt, dat kan ik me soms best voorstellen. Zonder direct aan te hoeven nemen dat hij of zij een intrinsiek slecht mens is die een ander niets gunt. Het kan wel eens lastig zijn het overzicht te houden in een dergelijk hectisch bestaan.

Zolang hij of zij maar geen PVV stemt. De PVV immers staat voor regelrechte afwijzing van een complete bevolkingsgroep. Met de kennis van nu, om dan toch maar eens een van de slechtste premiers ooit te citeren, is dat onvergeeflijk.

Laten we ons vooral dat realiseren, deze vierde mei.