2014: het jaar van de klassenstrijd

In Europa is heeft de armoede kwaadaardige vormen aangenomen. Wanhopige burgers sluiten zich, ten einde raad, aan bij nationalistische groeperingen die fascistische neigingen vertonen. Met name in de landen die het zwaarst getroffen zijn door enorme bezuinigingen op de sociale zekerheid, gezondheidszorg, onderwijs en overheid zijn verworden tot tikkende tijdbommen. Deze landen zijn niet alleen door het kapitalisme gedwongen onmenselijke bezuinigingen door te voeren, ook de meeste nutsvoorzieningen zijn in handen van kapitalisten gevallen. Deze ontwikkeling is de ideale voedingsbodem gebleken voor parlementaire en buitenparlementaire bewegingen die hun kansen grijpen om het immer sluimerende racisme en fascisme tot leven te wekken. In vele Europese landen is het het afgelopen jaar tot bikkelharde confrontaties gekomen tussen burgers en overheden, waarbij politie en justitie zich te buiten zijn gegaan aan buitensporig geweld tegen burgers.

Ook in Nederland is deze trend duidelijk zichtbaar geworden. Van massale demonstraties die gepaard gaan met onbegrensd politiegeweld is het nog niet op grote schaal gekomen, maar het valt niet langer te ontkennen, dat de door de Nederlandse kapitalistische regering ingeslagen weg hiertoe ongetwijfeld zal leiden wanneer niet snel tot een ander, menselijker inzicht wordt gekomen.
(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via: Jakob Java

2 gedachten over “2014: het jaar van de klassenstrijd”

  1. Volgens mij is de tijd van massale demonstraties gewoon over in Nederland. Die tijd keert ook niet weer, en dat wordt inderdaad in mijn ogen ook veroorzaakt door een succesvol beleid van het aloude “divide et impera”.
    Dit vergroot (terecht) de frustratie bij niet te onderschatten groeperingen nog meer dan al het geval was en gaat denk ik zeker dit jaar of volgend jaar leiden tot anderssoortige actie richting overheden en daaraan gelinkte personen en organisaties van personen dan tot op heden het geval was.

    De geschiedenis herhaalt zich, daarvan ben ik persoonlijk overtuigd…

Reacties zijn gesloten.