1989: ‘Westerse leiders heulden niet met onderdrukkers’

De steun van het Westen voor de vrijheidsstrijd in Oost-Europa voor 1989 gaf moed om door te gaan in een ongelijke strijd. Poolse oud-Solidarność-activiste Elizabeth van der Steenhoven maakt interessante vergelijkingen tussen activisten in de toenmalige tweede wereld en die in de derde wereld nu. Ze geeft drie verschillen en twee overeenkomsten. Een ervan gaat over heulen met onderdrukkers.

In tegenstelling tot het huidige beleid met betrekking tot China, Saudi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten en tot voor kort Mubarak (Egypte) en Ben Ali (Tunesië) was het Westen eenduidig over haar veroordeling van de mensenrechtenschendingen in Oost-Europa. De leiders van de onderdrukkende landen werden niet met alle égards ontvangen, het was voor lokale mensenrechten-activisten kraakhelder dat het westen aan hun kant stond. Jammer dat activisten wereldwijd nu een dergelijke steunverklaring ontberen.
(Vice Versa)

Ook in de andere vergelijkingen maakt Elizabeth rake observaties.