Opnemen 2.047 asielzoekers lijkt gunstig voor Nederland

Nederland zal volgens het plan van de EU 2.047 asielzoekers moeten opnemen. Dat zou volgens iedereen ons land veel geld kosten.
Dat dat zo is betwijfel ik zeer sterk. Integendeel: het levert ons waarschijnlijk geld op. Mogelijk zelfs €36 miljoen.
….
Het EU-plan om 40.000 asielzoekers die via Griekenland en Italië over zee binnenkomen te herplaatsen, roept natuurlijk veel weerstand op. Het gegil begon al voordat de details bekend waren.

Ik heb onderzocht welke uit welke landen in 2014 asielzoekers komen die voor herverdeling in aanmerking komen omdat zij meer dan 75% toekenningen hebben. Het zijn er vier met tussen () het aantal aanvragen in 2014 binnen de EU-plus (EU-28 plus Noorwegen en Zwitserland) : Centraal Afrikaanse Republiek (985), Eritrea (45.865), Bahrein (55), Syrië (124.800). Naast die vier nationaliteiten ook nog Staatlozen (16.255). Dat zijn voor het overgrote deel Palestijnse Syriërs. Totaal 187.960 eerste aanvragen -New asylum applicant. Dat is een derde van het totaal aantal spontane aanvragen binnen de EU-plus in 2014 (595.365).

Hoeveel van die groep krijgen wij nu? Ik heb de aanvragen 2014 in een tabel gegoten:

(lees verder bij de bron)