14 uur demonstratie manifestatie Mensenrechten voor Vluchtelingen, Den Haag

Op internationale schaal is vandaag 14 mei 2016 tot actiedag voor vluchtelingen uitgeroepen. In Den Haag wordt gedemonstreerd voor mensenrechten voor vluchtelingen:
“Wij eisen van de Europese autoriteiten en de Nederlandse regering dat zij de mensenrechten van vluchtelingen respecteren, de vluchtelingendeal met Turkije ontbinden en een legale en veilige doortocht mogelijk maken.

Op het Carnegieplein tussen het Vredespaleis en het Internationale Gerechtshof, Den Haag. Gratis. Banners en posters meenemen: HumanRights4Refugees safepassage.”

14:00 Opening bij Vredespaleis, Internationaal gerechtshof. Voorlezen manifest
14:15 Toespraken en muziek
15:30 Mars voor vluchtelingenrechten van het Vredespaleis naar de Lange Voorhout
16:00 Voortzetting programma op Lange Voorhout
Tekenen manifest op de “Wall of Humanity”
Ophangen van wensen, tekeningen, protestbrieven
Dans voor solidariteit
16:30 Sluiting

Sprekers v/m:
Nabil Alaydi – Palestiins vluchteling uit Syrië
Ewoud van den Berg – Comité 21 maart/Internationale Socialisten
Dhjana – Geen kind aan de kant
Carla van Os – Rijksuniversiteit van Groningen (voor Defence for Children)
Azar Moshaver – Amnesty International Den Haag