100 woorden

Het lijkt een enorme drempel te zijn, het schrijven van honderd woorden. Honderd woorden als reactie op een artikel dat je hier op Krapuul las. Honderd woorden waarmee je jouw gedachten, mening, aanvulling of kritiek onder worden brengt. Honderd woorden die je maatschappelijke betrokkenheid tonen. Honderd woorden die laten zien dat je nadenkt over wat er in de wereld om je heen gebeurt. Honderd woorden waaruit je verontwaardiging, irritatie, bevlogenheid, verontrusting, idealen of bewondering spreekt. Honderd woorden waarmee je probeert een ander te prikkelen, te verleiden, aan te sporen, in beweging te brengen tevens honderd woorden te schrijven voor Krapuul.