Zwarte augustus en de dood van Hugo Pinell

Op 21 augustus 1971 werd George Jackson in de San Quentin-gevangenis, Californië, VS, doodgeschoten. De omstandigheden waaronder dit plaatsvond zullen wel nooit opgehelderd worden. Jackson zat naar het leek levenslang voor een roofoverval; in de gevangenis radicaliseerde hij, zoals je kunt zeggen, naar de geest des tijds. “Buiten” was er de burgerrechtenbeweging, werd Martin Luther King doodgeschoten, kwam de Black Panther Party op en werd de repressie volop ingezet. “Binnen” was er mogelijk die eenentwintigste augustus een opstand gaande, er zijn doden gevallen onder bewakers en gevangenen. Maar de toedracht en de rol die Jackson er in speelde zullen wel duister blijven. Het verhaal dat zijn advocaat een revolver naar binnen had gesmokkeld heeft het niet gehaald bij de rechter. Toch kan men het makkelijk terugvinden op het net in zogenaamd encyclopedische teksten.

Een van degenen die was aangeklaagd vanwege de opstand was Hugo Pinell, die op zijn negentiende levenslang werd opgesloten wegens verkrachting. (Zijn verklaring was dat hij maar schuld bekende omdat hij dacht er dan met een paar maanden van af te zullen komen). Hugo Pinell was op zijn twaalfde vanuit Nicaragua in Californië terechtgekomen. Hij hoorde bij de radicaliserende zwarte gevangenen en fungeerde als schakel tussen de Spaans- en de Engelstaligen in de Californische goelag.
De maand waarin Jackson gedood werd heet sindsdien Black August, wie er op zinspeelt vanuit de nor wordt daarom al verdacht van het lidmaatschap van een gang.

Pinell was de laatst overgeblevene die nog zat, van de San Quentin Six, het zestal dat de opstand “geleid” zou hebben, die 21e augustus. Er is slechts een van de betrokkenen veroordeeld voor moord op een bewaker, John Larry Spain, en die is al jaren geleden vrijgelaten. Pinell bracht zijn levensdagen door in een isoleercel, al sinds 1969. (Luchten vanuit de isoleercel vond toen nog wel groepsgewijze plaats zodat contact met anderen nog mogelijk was, ruim veertig jaar geleden).

Verleden week werd Pinell uit de isoleercel gelaten en in “algemene bevolking” geplaatst.
Deze week werd hij vermoord, op 12 augustus. Onder het wakend oog van bewakers die misschien waarschuwingsschoten hebben gelost toen iemand een mes trok en ging steken. Of Pinell is doodgestoken of doodgeschoten weten we nog niet.
“Het land van de vrijen. Het tehuis der dapperen”.
Nader bericht volgt wellicht.

Campagnesite voor Hugo Pinell.
Soledad brother, gevangenisbrieven van George Jackson.