Zware klap voor PVV: kabinet wil giften van buiten de EU aan politieke partijen verbieden

Het kabinet wil giften van buiten de EU aan Nederlandse politieke partijen verbieden. Daarnaast wil minister Ollongren dat partijen voortaan verplicht worden ook kleine giften uit EU-landen openbaar te maken. Er wordt een uitzondering gemaakt voor Nederlandse kiesgerechtigden die buiten de EU wonen, zij mogen gewoon blijven doneren aan hun favoriete politieke partij.

Het kabinet hoopt hiermee te voorkomen dat buitenlandse geldschieters onevenredig grote invloed krijgen op Nederlandse politieke partijen en daarmee op de politieke besluitvorming in het land. Bovendien wordt volgens Ollongren met deze wetgeving de financiering van politieke partijen transparanter.

Mocht het parlement akkoord gaan met het wetsvoorstel – en dat zit er wel in – dan is dit met name voor de PVV een flinke klap. De partij is voor haar inkomsten vrijwel geheel afhankelijk van donaties. Eigenlijk is de PVV ook geen partij, maar een vereniging met één lid: Geert Wilders. Omdat de partij geen leden heeft komen er ook geen lidmaatschapsgelden binnen. Bovendien loopt de partij door haar merkwaardige organisatiestructuur nogal wat overheidssubsidie – een tweede belangrijke bron van inkomsten voor politieke partijen – mis.

Ollongren wil ook dat partijen voortaan slechts subsidie krijgen wanneer ze bij verkiezingen tenminste één zetel halen. Op die manier hoopt de minister afsplitsingen tegen te gaan.