Zuzu moet blijven

Zuzu (5) met het Downsyndroom komt uit de oorlog in Syrië, maar kan elk moment worden uitgezet naar Irak. Het land waar zijn moeder is geboren, maar waar hij zijn leven om aantoonbare redenen niet zeker is. Teken deze petitie om je stem te laten horen en uitzetting te voorkomen!

Wij

Vrienden, bekenden en ondersteuners van Zuzu

constateren

dat achter Zuzu’s lach een getraumatiseerd jongetje schuilt. Zo heftig was zijn leven in Syrië. Wij zijn bezorgd over zijn toekomst. Zeker nu de IND hem wil uitzetten naar Irak. Zuzu maakt in dit land geen schijn van kans. Hij komt hier in een vluchtelingenkamp, waar zijn zwakke gezondheid niet bestand is tegen de slechte hygiënische omstandigheden. In Irak zal hij fysiek, mentaal én in zijn ontwikkeling achteruit gaan.

en verzoeken

Zuzu samen met zijn moeder Khansaa en broer Ali in Nederland een verblijfsvergunning te geven.

Tekenen