Zorgen om babysterfte asielzoekers

Mensenrechten, zorg voor mensen. Als het om vluchtelingen in Nederland gaat dan telt dat blijkbaar allemaal niet. De regering is al diverse malen op de vingers getikt. Maar het helpt geen ene moer.
Nu blijkt weer dat het gezeul met en de ontoereikende zorg aan zwangere vluchtelingen leidt tot een twee maal hogere babysterfte, de kans dat de moeder overlijdt is zelfs tien keer zo groot. Vandaag is daar een symposium over.

Angelique Wils is van het ketenoverleg zwangere asielzoekers. Volgens haar speelt niet alleen de taalbarrière een rol, maar ook de asielprocedure. Het kan voorkomen dat asielzoekers binnen een maand twee of drie keer door heel Nederland moeten verhuizen.

“Dat is vervelend als er om de twee weken een echo gemaakt moet worden. Uiteraard doen de verloskundigen hun best om alles zo goed mogelijk over te dragen, maar dat lukt niet altijd even goed.”

(Lees verder bij de bron van dit artikel)