Zonder medische gegevens mogen gemeenten niet betalen

De betalingsproblemen tussen gemeenten en zorgaanbieders in de jeugdzorg zijn de belangrijkste reden voor de staatssecretarissen Van Rijn (VWS) en Dijkhoff (Justitie) om aanbieders te verplichten medische gegevens van kinderen met gemeenten te delen.

Rechtmatig
Als zorgaanbieders facturen naar gemeenten sturen zonder dat duidelijk wordt welke zorg wordt verleend, ‘kunnen en mogen gemeenten deze rekening niet betalen’, schrijven de bewindslieden aan de Tweede Kamer. Ook moet het burgerservicenummer (BSN) van de cliënt op de factuur worden gezet. ‘Publieke middelen dienen door de gemeente rechtmatig te worden uitgegeven en hiervoor controleert de accountant onder meer de uitgaven en de jaarrekening. Hiervoor moet een gemeente weten voor wie en waarvoor publieke middelen worden ingezet.’

Kamer gepasseerd
Via een tijdelijke ministeriële regeling worden zorgaanbieders op korte termijn verplicht medische gegevens aan gemeenten te verstrekken. Vorige week werd duidelijk dat het kabinet niet wil wachten op de zogeheten Veegwet, maar dit uitvoeringsprobleem zo snel mogelijk wil oplossen. Het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) heeft onder strikte voorwaarde met de tijdelijke ministeriële regeling ingestemd. Een ministeriële regeling hoeft niet door de Kamer. De Kamer voelde zich gepasseerd en eiste vorige week opheldering van de staatssecretarissen. Die is er nu gekomen. (Lees verder bij de bron)