Zonder grootschalig natuurherstel verdwijnt belangrijke natuur in Nederland

Het gaat niet goed met de Nederlandse natuur. Dat blijkt uit het nieuwste ‘Living Planet Report Nederland 2023 – Kiezen voor natuurherstel‘. Maar dit rapport heeft ook meteen een hoopvolle boodschap: natuurherstel werkt en kan ons helpen bij het oplossen van de diverse crises waar we nu mee worstelen: klimaat, stikstof en biodiversiteit.

Het gaat slecht omdat de druk op de natuur te groot is. Door stikstof, door verdroging, versnippering en waterkwaliteit. Dieren zoals de zomertortel, patrijs, veldleeuwerik, kwabaal, adder, het donkere pimpernelblauwtje en de rugstreeppad zijn voorbeelden van soorten waar het slecht mee gaat. Maar zelfs soorten als de egel en het konijn die je vroeger veelvuldig zag, zijn in aantallen flink afgenomen.

– Lees verder bij de bron, WWF

– Uitgelichte afbeelding: Gestorven wilde appelboom in duin, foto AJvdK