Zihni Özdil uit fractie GroenLinks gezet, geeft zijn zetel op

Wij weten niet of het bericht op facebook ouder is dan de tweet, of dat het nieuws tegelijkertijd wordt medegedeeld.
Dat Özdil het schandaal van de rentedragende studielening in zijn partij ter sprake heeft gebracht, waardoor er blijkbaar een ommekeer op dit punt binnen GroenLinks op gang is gekomen, is te prijzen. En het zegt iets over de omgangsvormen binnen de club, dat zijn ongenoemde vertrouwenspersoon binnen de fractie klaarblijkelijk geklikt heeft tegen de Jessias.

Die schrijft over het einde van het fractielidmaatschap van Özdil:

Ik wil benadrukken dat er niet een inhoudelijk meningsverschil speelde. We hebben lang geprobeerd met Zihni afspraken te maken over het verbeteren van zijn functioneren. Maar hij bleef afspraken keer op keer schenden, schond de onderlinge vertrouwelijkheid en vertoonde ontoelaatbaar gedrag waardoor collega’s zich niet meer veilig voelden. Deze week bleek Zihni een intern gesprek met een collega heimelijk op te hebben genomen.

Die collega van dat gesprek was volgens berichtgeving elders Klaver zelf.
Dus niet Özdils opzichtige vriendelijkheden jegens ultrarechts maar juist een sociaal standpunt en het verbreken van fractiediscipline zijn reden voor zijn terugtreden.