Zet achtjarige Shushan vandaag niet uit: kom met een uitzetstop voor gewortelde kinderen + aanvulling

Het CDA lijkt voorlopig geen uitzetstop van gewortelde kinderen te steunen ondanks dat de partij dit weekend aankondigde dat het kinderpardon aangepast moet worden vanwege de schade aan de ontwikkeling van de kinderen. CDA-Kamerlid Van Toorenburg gaf zaterdag aan dat de staatssecretaris desnoods in alle gevallen zijn speciale bevoegdheid zou moeten gebruiken om de kinderen alsnog een verblijfsvergunning te verlenen. Defence for Children, asieladvocaten en andere NGO’s pleiten daarom voor een uitzetstop totdat de aanpassing van het kinderpardon een feit is. Van Toorenburg zegt echter vandaag in het AD dat zij het onderzoek wil afwachten dat de staatssecretaris heeft ingesteld naar asielprocedures. Dit onderzoek kan echter nog wel meer dan een half jaar duren.

Martine Goeman van Defence for Children: “Vandaag dreigt nog een gezin met drie kinderen uitgezet te worden ondanks dat zij hier al acht jaar zijn. Het is onbegrijpelijk dat er een meerderheid is in de Tweede Kamer om het kinderpardon aan te passen, maar dat ondertussen wordt doorgegaan met het uitzetten van kinderen. Zij volgen ook het nieuws en hebben terecht hoop gekregen dat politiek Den Haag nu hun belangen voorop stelt. Voor de kinderen is iedere dag in stress en onzekerheid er één te veel. Dat de politiek langer nodig heeft om het kinderpardon aan te passen, mag niet ten koste gaan van de kinderen. Kom snel met een oplossing, maar zet ondertussen geen gewortelde kinderen uit.”

Extra wrang voor Shushan

Wanneer er geen uitzetstop komt, is dit extra wrang voor de achtjarige getraumatiseerde Shushan. Het meisje zit vast in detentiecentrum Zeist, samen met haar broertje Vrej (5), haar zusje Jemma (3) en haar ouders. De rechtbank Groningen doet binnen enkele uren uitspraak, waarschijnlijk op het moment dat de familie naar Schiphol wordt overgebracht waarvandaan hun gedwongen vertrek naar Armenië zal plaatsvinden. Dat het gezin tot het moment van het mogelijke vertrek in onzekerheid zit, is ondraaglijk.

Ontwikkeling kinderen in geding

Alle drie de kinderen zijn in Nederland geboren. Zij spreken Nederlands en gaan hier naar school. De kinderen leven echter in continue verblijfsonzekerheid. Professor doctor Erik Scherder schreef onlangs in de schadenota, die door 38 hoogleraren werd onderschreven, dat de chronische stress waaraan gewortelde kinderen blootstaan, ernstige gevolgen kan hebben voor hun hersenontwikkeling. Deze kinderen kunnen ernstige schade oplopen in hun emotionele, sociale en fysieke ontwikkeling als ze alsnog worden uitgezet. Uitzetting van langdurig in Nederland verblijvende kinderen is volgens de wetenschappers ontoelaatbaar.

Noodlottig verkeersongeval

Bovenop deze bedreiging voor hun ontwikkeling, is Shushan ruim twee jaar geleden het slachtoffer geworden van een verkeersongeluk met een vrachtwagen. Zij revalideerde en herstelde, maar haar behandelaars diagnosticeerden het posttraumatische stresssyndroom (PTSS) bij haar. Shushan is hiervoor in behandeling bij een psycholoog. Deze behandeling wordt helaas regelmatig onderbroken doordat de familie steeds verplicht moet verhuizen. Dit doet haar behandeling en haar herstel geen goed. Het vastzetten van de familie heeft haar gezondheidssituatie verder verslechterd. Professor Scherder oordeelt in deze zaak dat het gelet op de gezondheid van Shushan onverantwoord is om het gezin uit te zetten.

Kamermeerderheid bovenop brede lokale steun voor versoepeling Kinderpardon

De Kamermeerderheid komt bovenop de ruim 150 gemeenten die staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid hebben opgeroepen het Kinderpardon te versoepelen, de ruim 253.000 handtekeningen die tv-presentator Tim Hofman binnenhaalde en de honderden predikanten die sinds 26 oktober 2018 een kerkdienst continu gaande houden om Hayarpi en haar familie te beschermen en met politiek Den Haag de dialoog aan te gaan over hun zaak en die van de vele andere kinderen. Volgens Defence for Children kan er maar één conclusie zijn en dat is dat voorlopig geen kinderen met hun families mogen worden uitgezet totdat er nieuw beleid is waar kinderrechten in verankerd zijn.

– Overgenomen van Defence for Children

  • Het gezin is toch gedeporteerd deze middag want de VVD kent alleen genade voor het eigen kringetje