Zelfs zichtbaar vanuit de ruimte: België stikt in stikstofdioxide

De nieuwe satelliet van het Europese ruimtevaartagentschap laat toe om de meest vervuilende emissiebronnen van NO2 wereldwijd te bestuderen en te vergelijken. Op basis van deze gegevens publiceert Greenpeace een interactieve kaart met de 50 grootste NO2-hotspots ter wereld. De Antwerpse regio is één van die hotspots en België is een van de meest door stikstofdioxide vervuilde regio’s in Europa.

In Antwerpen heeft de industrie in de haven ook een invloed op de luchtvervuiling. “Maar de hoge concentraties stikstofdioxide boven grote delen van ons land zijn vooral te verklaren door het grote aantal dieselwagens en ons dicht wegennetwerk”, verklaart Joeri Thijs, expert luchtkwaliteit bij Greenpeace. “Voor onze gezondheid, en zeker die van onze kinderen, blijft dat verkeer de grootste boosdoener. Want we worden vaker en van veel dichterbij blootgesteld aan de vervuiling uit de uitlaatpijpen van auto’s, dan aan de vuile lucht uit de schoorstenen van de Antwerpse haven.”

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be