De zeldzaamheid van vallende ouderen

Een andere oorzaak voor het verlies aan zeldzaamheid is dat ouderen onvoldoende oog hebben voor de risico’s van ouderdomsgebreken. Een derde van de 65-plussers valt minstens een keer per dag. Ongeveer de helft van de ziekenhuisopnames wordt veroorzaakt door heupfracturen. Ook de eerstelijnszorg heeft geen systeem om op tijd dreigend functieverlies te signaleren. Daardoor worden risicogroepen te laat gesignaleerd.

Verlies aan zeldzaamheid? Een op de drie vijfenzestigplussers valt dagelijks. Of betekent dit dat iedere vijfenzestigplusser eens in de drie dagen valt?
Weet wel wat dit kost!
Merkwaardigerwijze is toch het eerste waar “liberalen” van CDA, D66 en GroenLinks over beginnen als er weer eens een “tekort” gesignaleerd wordt: vijfenzestigplussers moeten vooral doorwerken en blijven solliciteren naar banen waarin ze nooit zullen worden aangenomen.
Want ja, ze vallen om de haverklap en daarom “moet de ouderenzorg op de schop”.

Kostelijk overigens, die “zeldzaamheid”. Oorspronkelijk zal er in het geciteerde stuk “zelfredzaamheid” gestaan hebben. Dit moest om niet nader gegeven redenen veranderen in “redzaamheid”.
Ogenblikje van onoplettendheid. Kan gebeuren als je de jongste niet meer bent.