Zeewolde: vluchtelingen welkom

Vreugde bij elk mens in Zeewolde die nog over enig empathisch vermogen beschikt.
Gejank daarentegen bij de PVV-vrijetijds-organisatie ‘AZC_alert’ dat naar eigen zeggen voor ‘een humaan asielbeleid’ is:

“De polder dreigt over te lopen! Versterk de dijken!” krijst men op de twitterstream van het PVV-hulpje Anita Hendriks, die overigens in een interview onlangs met een lokale omroep in Zeewolde te laf was zich voor te stellen als (gewezen) hulpje van de PVV-Statenfractie in Brabant.
Dat laatste zou eerlijk geweest zijn omdat dan voor mensen die wellicht nog niet weten dat de PVV en AZC_alert twee handen op één buik zijn de zaken duidelijk zouden zijn. Het verzwijgen van dit niet onbelangrijke detail is misleiding. Maar goed, eerlijkheid en fascisme gaan moeilijk samen, zullen we maar zeggen. Over de suggestie van Anita Hendriks en haar vazalletje in bovengenoemd  interview dat de burgemeester corrupt zou zijn, en er persoonlijk belang bij zou hebben zoveel mogelijk vluchtelingen naar Zeewolde te laten komen omdat zijn salaris dan omhoog gaat, zullen we het verder maar evenmin hebben. Het laat slechts zien wat voor achterbaks schorem tweedekans-nazi’s zijn.
Disclaimer: sterke maag vereist voor degenen die het gejank bij RTVZeewolde zelf in zijn geheel (bijna anderhalf uur) aan willen horen. Racist images

Het gekrijs over dijken die versterkt moeten worden maakt duidelijk dat deze lui met hun teveel aan vrije tijd en te weinig zinnige vrijetijdstijdsbesteding vluchtelingen niet zien als mensen  die geholpen moeten worden, maar als een ramp waar je je tegen moet beschermen. Duidelijk dat dus het ‘voor een humaan asielbeleid’ cynisch gehuichel is.
Laat ik opmerken dat het ontmenselijken van mensen in navolging van Wilders’ ’tsunami’, Asschers ‘dijkdoorbraak’ en de ‘migranten’ waarover de media hier consequent spreken behoorlijk is ingeburgerd.

Hoe het ook zij, de opvang van vluchtelingen in Zeewolde gaat door.
Dat is verheugend nieuws, al moeten de details nog even afgewacht worden.
Het is ook vrij opmerkelijk met een VVD-wethouder in het college (wiens eigen partij faliekant tegen het AZC was) alsmede een kloon van de PVV (Leefbaar Zeewolde) als tweede partij, die eveneens in het college van B&W zit.